Kvinna och barn i Nepal. Foto: Malin Kihlström/IM

Så drabbar coronapandemin världens utsatta

17 jun, 2020 | Okategoriserat
Tre frågor till IMs generalsekreterare Martin Nihlgård om rapporten ”Coronapandemin slår hårt mot världens fattiga”, som IM, tillsammans med sex andra bistånds- och människorättsorganisationer, har tagit fram.

Vad är det viktigaste i rapporten?
– Det tydligaste är att coronakrisen belyser de stora orättvisor som finns i världen. Som alltid är det de redan mest utsatta som drabbas hårdast. Samhällen stängs ner för att hindra smittspridningen, vilket får till följd att fattigdomen ökar dramatiskt. FN varnar för att hungersnöden i världen kommer att fördubblas. Dessutom trängs civilsamhället undan och demokratin hotas. Det här måste vi göra vad vi kan för att motverka.

Hur ska det finansieras?
– Det är till att börja med viktigt att värna det svenska biståndet och hålla fast i enprocentsmålet. Men det räcker inte. Redan stora behov har växt ytterligare i coronakrisen och vi behöver anstränga oss ännu mer för att nå de Globala målen till 2030. De rika länderna satsar mycket på stödpaket för att mildra effekterna av pandemin. Vi föreslår att en hundradel av dessa paket ska gå till en ”Build Back Better-fond” som ska finansiera uppbyggnaden av hållbara samhällen i låginkomstländer. På så sätt kan vi möta nästa globala kris bättre. Sverige kan göra detta, och i internationella sammanhang verka för att andra höginkomstländer gör samma sak.

Vem riktar sig rapporten till?
– I första hand till de politiker som beslutar om hur resurserna ska användas, och som kan påverka inte bara Sveriges politik utan även viktiga beslut på internationell nivå. Men den är en informativ ögonblicksbild över hur situationen ser ut i låginkomstländer idag, mitt i krisen. Och bra läsning.

Organisationerna bakom rapporten är: IM, Rädda Barnen, Plan International, We Effect, Svenska missionsrådet, Islamic Relief Sverige och Kvinna till Kvinna.

Läs rapporten här: Corona_report_final