Minska inte biståndet! Genom stöd från IM:s partner Wolrec har Rose Thaundi, Esnart Taklima, Martha Bikey, Agness Nyirenda, Violet Sinosi och Moses Sakwiya startat en sparlånegrupp. Nu kan de försörja sina familjer och skicka sina barn till skolan. Foto: Malin Kihlström/IM

Riv upp beslutet som drabbar världens mest utsatta

16 maj, 2022 | Debatt
Regeringen gör just nu den största nedskärningen någonsin av Sveriges internationella bistånd; 9,2 miljarder kronor, när biståndet får bära hela kostnaden för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Inget annat EU-land har gjort i närheten av lika stora och snabba nedskärningar av det internationella biståndet. Detta svek mot världens fattiga och förtryckta, och mot Sveriges internationella klimatåtaganden, måste rättas till omedelbart.

För oss är det självklart att Sverige ska ta emot de människor som tvingas fly undan krig. Men regeringens beslut ställer utsatta grupper mot varandra. Till exempel lamslår nedskärningarna viktigt arbete som över 2 000 organisationer och nätverk i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Östeuropa gör för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Många av dem är verksamma i mycket svåra politiska miljöer där civilsamhällets utrymme redan är kraftigt begränsat och där miljö- och människorättsförsvarare ofta arbetar med livet som insats. Snabba och oförutsedda minskningar av stöd och avbrutna samarbeten gör Sverige till en minst sagt opålitlig samarbetspartner för dessa redan utsatta lokala aktörer.

Brutna klimatlöften

En av de minst uppmärksammade – men mest uppseendeväckande – konsekvenserna av vårbudgeten är regeringens brutna löften om klimatfinansiering och hållbar utveckling. Det området nedprioriteras mer än de flesta områden i biståndsbudgeten, trots tidigare löften om kraftigt ökad internationell klimatfinansiering. Stödet till de globala klimatfonderna minskas sammanlagt med en miljard kronor, nästan en halvering. Andra budgetanslag, som det för hållbar utveckling som också inkluderar jämställdhet samt anslaget för demokrati och mänskliga rättigheter, är också bland de mest drabbade. Kort sagt: regeringen sviker allra mest de områden de själva säger sig prioritera.

FN varnade nyligen för att ofattbara 1,7 miljarder barn och vuxna riskerar att lida brist på mat i den globala hungerkatastrof som sker framför våra ögon. Fattigdom och ojämlikhet har förstärkts av klimatkrisen, och vi ser en allvarlig tillbakagång för demokrati och jämställdhet i spåren av covid 19-pandemin. En konsekvens av kriget i Ukraina är extrema priser på mat och energi. Det för med sig enormt mänskligt lidande, i Ukraina med närområde, men också i Afrika, Mellanöstern och globalt. Världen hänger ihop. Internationellt bistånd behövs för att förebygga allt värre konflikter och katastrofer, nu och i framtiden.

Ett svek mot världens fattiga

Vi, undertecknande organisationer, förväntar oss att Sveriges regering står för grundläggande medmänskliga värderingar. Sverige måste vara bättre än så här. Om vi inte står upp för våra värderingar i tider av kris – vad är de då värda?

När Sverige på toppmöte i Glasgow lovar klimatfinansiering till de mest utsatta länderna – då ska den levereras.

När statsministern i sin regeringsförklaring lyfter fram miljö- och klimatbiståndet – då ska det betyda något.

När regeringen har jämställdhet och demokrati som grundläggande utgångspunkter för Sveriges agerande i världen – då måste det finnas mening och vilja bakom orden.

När finansministern säger att svensk ekonomi står väl rustad att ta emot flyktingar undan kriget i Ukraina och budgetöverskottet på 139 miljarder kronor är större än väntat – då har Sverige råd med både solidariteten med flyktingar och vårt internationella bistånd.

Sverige har däremot inte råd att skära ner det internationella biståndet och svika människor och organisationer över hela världen som behöver vårt stöd mer än någonsin. Diktatorer världen över gnuggar just nu händerna när Sverige monterar ner sitt stöd till miljöförsvarare, demokratirörelser, kvinnorättsförsvarare och hbtqi-organisationer.

Det är ett alltigenom dåligt beslut att ta pengar från världens fattiga och förtryckta och i stället göra Sverige till den med råge största mottagaren av svenskt bistånd. Eftersom budgeten inte formellt ändrats utan beslutet fattats genom regleringsbrev till Sida, kan regeringen vilket ögonblick som helst ta tillbaka det här djupt orättfärdiga beslutet. Gör det nu!

Underskrifter samordnade av CONCORD Sverige:

Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM, Helena Lindemark, grundare och vice ordförande, 2022 Initiative Foundation, Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Sverige, Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan, Siri Bjerkan Karlsson, country director, ADRA Sverige, Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna, Marie Cham, ordförande, Afrosvenskarnas riksorganisation, Alex Brekke, generalsekreterare, Amazon Watch Sverige, Anna Johansson, generalsekreterare, Amnesty Sverige., Per-Olof Allerth, direktor, Ankarstiftelsen, Martina Hibell, generalsekreterare, Barnfonden, Anneli Dahlqvist, rektor, Bona Folkhögskola, Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris, Reka Tolnai, förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund, Anders L. Pettersson, exekutiv chef, Civil Rights Defenders, Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia, Christer Johansson, ordförande, Riksföreningen Emmaus Sverige och Föreningen Emmaus Åkvarn, Britt-Inger Lennartsson, vice ordförande, Emmaus Gryttby Ideell förening, Daniel Grahn, generalsekreterare, Erikshjälpen, Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action, Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige, Catarina Antikainen, ordförande FIAN Sverige, Ulrika Strand, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter, Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv, Maria Alsander, generalsekreterare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Tobias Linghag, verksamhetsledare, Framtidsjorden, Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor, Fremiam, Gudrun Schyman, ordförande klimatnätverket Fria Pensionärer, Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset, Ylva Lidén, ordförande, Fältbiologerna, Anna-Karin Raphasha Björnberg, rektor Färnebo folkhögskola, Bartosz Stroinski, förbundsordförande, Förbundet Vi Unga, Alexandra Davidsson, generalsekreterare, Föreningen Medveten Konsumtion, Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef, Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, Tove Ahlström, vd Tankesmedjan Global Utmaning, Aida Badeli och Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom, Stina Götbrink, generalsekreterare, Hand in Hand Sweden, Eduardo Gran Villanueva, skolchef/rektor Folkhögskolan Hvilan och ledamot i RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation styrelsen, Malin Flemström, vd, The Hunger Project Sverige, Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige Rent, Jan Axel Nordlander, ordförande, Initiativ Kambodja, Chantal Marchini, ordförande, International Federation of Medical Students Associations Sweden (IFMSA-Sweden), Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Gunnar Lundström, tf generalsekreterare, IOGT-NTO-rörelsen, Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande, jagvillhabostad.nu, Nastaran Zargari, ordförande, Jordens Vänner, Alexander Clemenson, Generalsekreterare, KFUM Sverige, Torbjörn Vennström, ordförande, Klimatriksdagen, Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen, Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna, Lovisa Prage och Klara Knapp, styrelseordföranden, Latinamerikagrupperna, Johan Bäckrud, direktor, Lepramissionen, Romina Pourmokhtari, förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet, Judy McCallum, executive director, Life & Peace Institute, Noura Berrouba, ordförande, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Lena Thurang, tf generalsekreterare, Läkare i Världen, Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen, Anna Widoff, ordförande, MeSheWe, Göran Alfredsson, ordförande, MyRight, Anna Lindqvist, verksamhetschef, MÄN, Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, Taimoallah Alyousef, ordförande, Nordisk Hjälp, Ponthus Jessmor, förbundsordförande, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center, Charlotte Lind, tf. kanslichef, Operation 1325, Suzanne Standfast, generalsekreterare, Oxfam Sverige, Henrik Carlborg, ordförande, Palestinagrupperna i Sverige, Nasma Salim, generalsekreterare, PeaceWorks Sweden, Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige, Plan International Sveriges Ungdomsråd, Niclas Lindgren, direktor, PMU, Paul Carlsson, ordförande, Praktisk Solidaritet, Prudence Woodford Berger, ordförande, PRO Global, Morten Kjaerum, direktör, Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, Therése Engström, generalsekreterare, RESCUE Sverige, Trifa Shakely, förbundsordförande, RFSL, Elias Fjellander, förbundsordförande, RFSL Ungdom, Ingela Holmertz, generalsekreterare, RFSU, Ole von Uexkull, vd, Right Livelihood, Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen, Guleed Abdi, förbundssekreterare, Somaliska Ungdomsförbundet I Sverige, Anna Ernestam, generalsekreterare, SOS Barnbyar, Mats Lundborg, rektor, Stiftelsen Nordens Biskops Arnö, Line Gordon, professor och föreståndare Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, Anneli Appelskog, rektor, Sundsgårdens folkhögskola, Klas Sellström, verksamhetsledare, Svalorna Latinamerika, Lotta Sundelin, verksamhetsledare, Svalorna Indien Bangladesh, Andreas Stefansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén, Kristina Jelmin, verksamhetschef, Svenska Burmakommittén, Agnes Hellström, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet, Tova Mårtensson, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga, Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet, Jan Strömdahl, ordförande, Svenska Västsaharakommittén, Michael Algovik, ordförande, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation, Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch, Daniel Camerini, ordförande i riksstyrelsen, TAMAM, Amanda Lindow, sammankallande, Unga Feminister, Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige, Josefin G Nilsson, sektionschef, press- och opinionschef, Unionen, Maria Nyberg, generalsekreterare, Union to Union, Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter, Anna Tibblin, generalsekreterare, Vi-skogen och We Effect, Frida Berry Eklund, talesperson, Våra barns klimat, Johanna Eliasson, ordförande, Vänsterns Internationella Forum, Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF, Peter Brune, generalsekreterare, War Child, Anna Nilsdotter, generalsekreterare, WaterAid Sverige, Martin Uggla, verksamhetschef, Östgruppen.