Radhika (överst till höger) arbetar tillsammans med andra kvinnor för att stoppa barnäktenskap. Foto: Oksana Riazantseva/IM

Radhika stoppar barnäktenskap

12 jul, 2020 | Mobilisering
Som en följd av coronapandemin blir fattigdomen i världen större och därmed ökar risken för tidiga äktenskap och graviditeter. Radhika Tharu giftes själv bort i tidig ålder och idag kämpar hon tillsammans med andra kvinnor för att inte fler flickor ska tvingas in i barnäktenskap.

– Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när jag giftes bort. Jag tror att jag var 10 år och jag hade aldrig mött min blivande man.

Radhika Tharu rättar till sin broderade sjal och tittar ner på händerna som vilar i knät. Idag är hon 35 år och mamma till två egna döttrar. Tyvärr är barnäktenskap fortfarande vanligt här i distriktet Kapilvastu i södra Nepal. Ungefär 62 procent av alla flickor mellan 10 och 19 år ingår i tidiga äktenskap. Den främsta orsaken är fattigdom. Radhika är nu en av dem som kämpar för att förändra situationen. Hon är med i en kvinnogrupp som drivs av IMs partner Siddhartha Social Development Centre (SSDC) och som arbetar för att motverka barnäktenskap och könsdiskriminering.

Barnäktenskap ökar
Förra året lyckades gruppen stoppa flera barnäktenskap, men som en effekt av coronapandemin ökar just nu antalet barnäktenskap runtom i världen, och arbetet för att för att motverka och förebygga tidiga äktenskap är kanske viktigare än någonsin.

– Ett par månader före mitt bröllop berättade min mamma om mina plikter i äktenskapet. Jag skulle vara en lydig fru och alltid stå vid min mans sida. Och så skulle jag lyda min svärmor och sköta hela hushållet. Det var den utbildning jag fick, berättar Radhika.

Visste inte att barnäktenskap är olagligt
Efter några år blev Radhika gravid. Hon hade ingen aning om hur barn blev till utan frågade sin mans familj varför hennes mens hade uteblivit under flera månader.

– De berättade då för mig att jag var gravid. Jag blev yr och kräktes av chocken. Jag var ju bara ett barn – hur skulle jag kunna föda och uppfostra ett barn?

Efter förlossningen drabbades Radhika av hälsoproblemen som hon har lidit av  sedan dess. Men hon fann sig i sitt öde. Hon visste inte ens att barnäktenskap är olagligt förrän hon för några år sedan träffade SSDCs kvinnogrupp.

– När jag träffade gruppen och hörde om deras arbete för att stoppa barnäktenskap kände jag att jag fick en mening med livet. Jag vill ägna mitt liv åt jobba med de här frågorna och försöka förändra samhället. Mina döttrar ska aldrig behöva gå igenom det som jag gjorde.

Gruppen utbildar kvinnor som sedan anordnar möten och söker upp familjer i byarna för att sprida kunskap om övergrepp mot barn, om jämställdhet och vikten av utbildning för flickor.

Blir hotade av männen
– Vi har stoppat flera barnäktenskap i vår by. De äldre männen och flickornas pappor hotar oss, men tillsammans känner vi oss starka. Vi giftes alla bort som unga och vi hade ingen kunskap om sexualitet eller våra egna kroppar. Nu vill vi stoppa den här sedvänjan för att rädda våra barns framtid, avslutar Radhika.

/ Isha Banerjee, IMs kommunikatör i Sydasien


Redaktionens kommentar

Just nu riskerar fler barn än vanligt att tvingas in i äktenskap. I spåren av coronapandemin sprider fattigdomen ut sig och många familjer har inget annat val än att gifta bort sina döttrar för att kunna försörja resten av familjen. IM arbetar i Nepal och andra delar av världen för att motverka detta, både genom att organisera lokala kvinnogrupper men också genom påverkansarbete mot lokala ledare, myndigheter och genom fattigdomsbekämpning. Arbetet bidrar till det Globala målet nummer 5 – jämställdhet och det Globala målet nummer 10 – minskad ojämlikhet.