Penna på gång – gjord av Humanium Metal by IM

16 jun, 2020 | Okategoriserat
IM har en ny samarbetspartner, hållbarhetsföretaget A Good Company. Tillsammans lanserar vi världens första penna gjord av återvunna illegala vapen: ”A Good Humanium Metal Pen”. IMs långsiktiga mål med Humanium Metal är att minska väpnat våld och stötta samhällen och människor som drabbas av det.

Varje dag skadas mer än 2 000 människor av små och lätta vapen och uppskattningsvis lever hela 2 miljoner med skador och funktionsnedsättningar orsakade av vapen. (Amnesty International 2019.)

Samtidigt beräknas cirka 875 miljoner skjutvapen cirkulera runt i världen, och många fler miljoner produceras varje år.

Bryter ond cirkel

IMs Humanium Metal omvandlar illegala beslagtagna vapen till produkter för fred. Inkomsterna investeras i samhällen drabbade av vapenvåld. Därmed hjälper vi till att bryta en ond cirkel av våld och fattigdom.

Genom Humanium Metal kopplar IM ihop den privata sektorn, överlevare av väpnat våld, civilsamhället, konsumenter och regeringar i ett partnerskap för fred och säkerhet.

– A Good Company stöder nu vårt globala policyarbete samt våra program med överlevare, säger IMs generalsekreterare Martin Nihlgård.

Anders Ankarlid, vd och grundare av A Good Company, fyller i:

– Vapenvåld och dess inverkan på lokala samhällen är ett betydande hinder för att skapa social hållbarhet för miljontals människor över hela världen. Om vi ​​vill skapa hållbarhet måste vi ta itu med den här frågan.

Stöder globala målet nr 16

25% av alla inkomster från pennan går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld, och specifikt till våldsförebyggande program och projekt som stöttar överlevande.

”A Good Humanium Metal Pen” stöder FNs globala mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen.

Förhoppningsvis kommer pennan, som nu går att förbeställa, att användas för att till exempel underteckna fördrag om fred och miljösamarbete.

”A Good Humanium Metal Pen” börjar levereras i augusti. Varje penna är graverad med ett unikt serienummer och säljs för 1 768 kronor.


Redaktionens kommentar

Det var 2016 som IM tog initiativet till Humanium Metal. Sedan dess har tusentals illegala vapen smälts ner vid hittills fyra olika tillfällen och flera ton Humanium Metal har producerats. Intäkterna från metallen möjliggör uppbyggnad av civilsamhället i Centralamerika.
Humanium Metal by IM görs i enlighet med Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Det går inte att skapa hållbar utveckling i ett land eller ett område som präglas av krig och konflikt. Våld raserar grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling, och de länder som är drabbade av krig och våld är de länder som har svårast att bekämpa fattigdom.