Partiledare – ta ert ansvar!

10 sep, 2018 | Debatt
Till ledare för Sveriges riksdagspartier,

Valet är över. Det svenska folket har sagt sitt. Demokrati är något vackert, men valrörelsen har stundvis varit väldigt ful. Valresultatet är en följd av ett samhällsklimat som under lång tid blivit allt hårdare, präglat av populism och polarisering.

Vi har sett grupper ställas mot varandra, sett hur misstänksamhet och rädsla har tillåtits sätta dagordningen. Vi har sett en normalisering av ett rasistiskt språkbruk som, tillsammans med hot och direkta personangrepp, påverkat inte bara debattklimatet utan klimatet mellan människor. Något har förändrats i hur vi beter oss mot varandra. Hat och hot har blivit vardag såväl på nätet som på gator och torg.

Vi kan inte ha det så längre. För allas skull måste vi fokusera på hur Sverige kan bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Jag hoppas att du, oavsett hur valresultatet ser ut för just ditt parti, aktivt kan påverka det politiska samtalet så att det blir konstruktivt och respektfullt. IM vill prata om hur vi lever tillsammans.

Boken som vi skickar till dig heter Det nya landet, berättelser från Sverige. I den ger IM en bild av Sverige idag. Berättelserna visar hur många olika sätt det finns att vara svensk på. Läs dem, ta intryck och ta ditt ansvar!

Politiker på alla nivåer behöver stå upp för ett Sverige där vi alla kan leva tillsammans och skapa plats för dem som behöver skydd. IM vill ha ett demokratiskt och öppet samhälle, där vi möts i ömsesidighet. Det pratas mycket om ”vi och dom”. Ofta är det ”dom” som gör fel och som ska ändra sig. Vi vill prata om hur vi gör rätt, och hur vi gör det genom att mötas, lyssna på varandra och hitta lösningar som gör att alla får det bättre, i såväl Sverige som i världen.

När det nu blir dags att bilda regering och styra landet vill IM be dig att …

Hålla det politiska samtalet respektfullt och konstruktivt, utan att spela ut grupper mot varandra.
Respektera asylrätten.
Säkerställa ett tryggt samhällsklimat genom att hindra nazistisk organisering.
Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, så att vi tillsammans kan skapa ett starkt och inkluderande Sverige och en hållbar global utveckling.
Nu bygger vi Det nya landet. De mänskliga rättigheterna lägger grunden – väggar och tak bygger vi tillsammans!

Med hoppfulla hälsningar,
Ann Svensén, generalsekreterare IM, Individuell Människohjälp (2013-2018)
Lund, 10 september 2018