Panashi föddes med en CP-skada som orsakar störningar av muskelkontrollen. Foto: Malin Kihlström / IM.

Panashis CP-skada gjorde familjen utstött

16 aug, 2019 | Mobilisering
Att leva med en funktionsnedsättning är ett stort stigma i Zimbabwe. På grund av Panashis CP-skada lämnade pappan familjen, och släkt, vänner och grannar vände mamman och barnen ryggen och viskade om trolldom och häxeri. Mötet med IMs partner Deaf Zimbabwe Trust blev vändningen.

– Jag frågade Gud varje dag varför han straffat mig med ett barn som var annorlunda.

Det börjar bli kväll här i Harare, Zimbabwes huvudstad, och den mjuka kvällssolen letar sig in genom husets enda fönsteröppning. Mitt emot mig i en soffa sitter Deborah, en kvinna som under de senaste tretton åren kämpat mot både sina egna tvivel och samhällets fördömande. Utanför huset går hennes son Panashi och matar hönsen. Det högra benet släpar lite efter när han rör sig och hans rörelser är ryckiga.

Panashi föddes med cerebral pares (CP) vilket innebär att en hjärnskada orsakar störningar av muskelkontrollen. Att ha en funktionsnedsättning innebär ett stort stigma här i Zimbabwe. Många barn göms undan och växer upp utanför samhället, utan möjlighet att ta del av sina rättigheter som skolgång och hälsovård.

– När Panashi fick diagnosen cerebral pares blev min man rasande, berättar Deborah. Han sa att han inte var Panashis pappa och att jag måste ha fått Panashi med djävulen. Han övergav oss och jag har inte sett honom sedan dess.

Deborah skämdes också först själv över Panashi och hade svårt att acceptera sin son. Hon visste inte heller hur hon skulle ta hand om honom.

– Efter att min man lämnade oss blev jag helt isolerad med mina tre barn. Släktingar och grannar vände oss ryggen och ingen kom och hälsade på. Det viskades om häxeri och trolldom och folk undvek mig när jag gick ut. Det har varit väldigt svårt för oss.

Det här är tyvärr ingen ovanlig historia. Många kvinnor tvingas att uppfostra barn med funktionsnedsättningar i ensamhet, utan det stöd från vänner och familj som är särskilt viktigt i samhällen som präglas av fattigdom och utsatthet.

– Jag trodde att jag var ensam i världen med att ha ett barn som var annorlunda. Det var först när jag träffade DZT som jag förstod att det inte var så.

Deaf Zimbabwe Trust (DZT) är en organisation som med finansiering från IM kämpar för att förändra situationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Zimbabwe.

DZT söker upp familjer och bjuder in dem till träffar där de får möta andra familjer som är i samma situation. Gemenskapen blir vändpunkten för många.

– På DZTs träffar mötte jag andra föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det var fantastiskt! När jag pratade med dem började jag efterhand acceptera Panashi och hans funktionsnedsättning, säger Deborah och ler stort.

Genom DZT får både Panashi och Deborah lära sig teckenspråk eftersom Panashi har problem med talet. Personal från DZT har också stöttat Deborah i kampen för att få en plats för Panashi på en specialskola eftersom han inte kunde följa med i den vanliga undervisningen.

– Nu får han undervisning i praktiska ämnen som passar honom, avslutar Deborah. Han lär sig att laga mat, ta hand om höns och att arbeta i trädgården. Han är så lycklig! Nu har han äntligen en framtid.


Redaktionens kommentar:
IM samarbetar med Deaf Zimbabwe Trust för att förbättra livssituationen för barn och familjer som lever med funktionsnedsättning i Zimbabwe. Genom arbetet får inte bara enskilda individer stärkta rättigheter utan efterhand förändras även attityder och normer i hela samhället. Föreställningar och traditioner förändras inte över en natt utan kräver långsiktigt och uthålligt arbete. För IM är detta ett bra sätt att bedriva biståndsarbete eftersom insatserna på sikt bidrar till ett jämlikt samhälle där alla får plats och kan ta del av sina rättigheter såsom det uttrycks i det Globala målet 10 – Minskad ojämlikhet: Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis funktionsvariation, kön eller ålder.