Israels mur på Västbanken. Här i Betlehem. Bild: IM/Görel Råsmark

Öppet brev om Israels planer på annektering av palestinska områden

10 jun, 2020 | Debatt
Israels regering har sagt att delar av Västbanken ska annekteras med början den 1 juli. Idag skriver IM, tillsammans med fyra andra svenska biståndsorganisationer, ett öppet brev till Sveriges riksdagspartier med krav om att agera mot dessa planer. Här är ett utdrag ur brevet:

”Som svenska bistånds- och människorättsorganisationer är vi djupt oroade över den nybildade israeliska regeringens planer på att annektera delar av Västbanken. Oavsett om detta sker formellt eller genom åtgärder som i praktiken ändrar civilbefolkningens eller ockuperade områdens status. I den nya regeringskoalitionens plattform anges att man planerar fatta ett sådant beslut 1 juli 2020.

Att ensidigt utvidga det egna landets territorium är ett brott mot internationell rätt och både Sverige och EU har alltid varit måna om att ta avstånd från sådant agerande.

En annektering innebär i sig ett brott mot folkrätten, där Sverige förbundit sig att under alla förhållanden verka för att denna respekteras. En annektering som genomförs utan påföljder från omvärlden skapar ett riskfyllt prejudikat för andra aktörer som kan uppfatta möjligheter att annektera territorium utan konsekvenser.

Just de säkerhetspolitiska riskerna påpekas från Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Finland i ett gemensamt uttalande 2016 om vikten av fortsatt vaksamhet efter Rysslands annektering av Krim ’…ständigt och i tydliga ordalag upprepa vår fasta uppslutning bakom huvudprinciperna i internationell rätt och den europeiska säkerhetsordningen. Att låta Rysslands agerande passera obemärkt vore att bädda för ökad instabilitet och mindre respekt för internationell rätt, eftersom angripande parter i framtiden inte längre skulle avskräckas av kostnaden för ett sådant agerande. Därför måste EU:s icke-erkännande och sanktioner ständigt övervakas, för att kunna täcka till kryphål och säkerställa att de fungerar effektivt…’

När det gäller annekteringen av Krim har EU fattat tydliga beslut att förbjuda investeringar och handel som stöder ryska ekonomiska verksamheter på annekterat område, liksom sanktioner mot individer på ansvariga positioner. Det vore enligt denna praxis både politiskt och säkerhetspolitiskt olämpligt att särbehandla Israel i frågan om annektering.

/…/

Både Israel och den Palestinska myndigheten har samarbeten och förmånliga handelsavtal med EU. Dessa är dock villkorade med krav på respekt för internationell rätt, i dagsläget förekommer dock brott mot denna från både Israel och den Palestinska myndigheten utan konkreta konsekvenser för avtalen.

Ett flertal rapporter visar på att samtliga parter i konflikten (Hamas, Palestinska myndigheten och Israel) på olika sätt försvårar arbete för mänskliga rättigheter genom lagar, regelverk, hot och trakasserier. Detta gäller inte minst de människorättsorganisationer och människorättsförsvarare som övervakar och rapporterar brott mot både nationell och internationell lagstiftning. Dessa är röster som precis som i andra konflikter måste få tillåtas att verka utan trakasserier och hot från konfliktens parter.

Att Israels regering skulle besluta över palestiniernas framtid utan att de själva har möjlighet påverka vore djupt odemokratiskt och i strid med rättsstatens principer, och riskerar också att slutgiltigt förstöra alla möjligheter till den tvåstatslösning som både Sverige och EU verkar för.

/…/

Vi vill därför uppmana svenska riksdagspartier att:

  • Säkerställa att Sverige och EU genom tillgängliga diplomatiska verktyg förhindrar att Israel annekterar ockuperat palestinskt område.
  • Verka för att på såväl svensk som EU-nivå skärpa implementeringen av EU:s riktlinjer om differentiering mellan den erkända staten Israel och de illegala bosättningarna på ockuperad mark.
  • Kräva att Israel och Palestinska myndigheten (PA) uppfyller de krav på respekt för internationell rätt som ingår i EU:s olika handels- och samarbetsavtal med Israel och PA, och att brott mot dessa villkor måste få konsekvenser
  • Stötta och skydda människorättsförsvarare och människorättsorganisationers möjligheter att verka i både Israel och i Palestina.
  • Verka för en framförhandlad, rättvis och hållbar fred som garanterar både israelers och palestiniers rätt till självbestämmande, och rätten leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser.”

Varma hälsningar,

Erik Lysén, chef, Act Svenska kyrkan

Mattias Brunander, policy- och påverkanschef, Diakonia

Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna

Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect