Nya samarbeten med partners i Ukraina och Swaziland (eSwatini)

23 apr, 2019 | Okategoriserat
Under 2018 inledde IM samarbeten med partners i två nya länder – Ukraina och Swaziland (eSwatini). Syftet är att öka möjligheten att skapa samhällsförändring i Östeuropa och södra Afrika genom att sammanlänka partners i regionala nätverk.

IM har arbetat i Östeuropa och södra Afrika under många år. I Östeuropa har verksamheten hittills varit lokaliserad till Moldavien och Rumänien, och i södra Afrika till Malawi, Zimbabwe och Zambia. Under 2018 togs beslut om att IM ska utvidga det regionala arbetet även till Ukraina och Swaziland (eSwatini). Genom att inleda samarbete med partners som arbetar för jämlika och demokratiska samhällen i länderna kan IM i ännu högre grad bidra till en positiv samhällsutveckling i regionerna.

Ukraina

I Ukraina samarbetar IM med två partners – Zahyst och Ukrainian People’s House. Båda organisationerna arbetar i Chernivtsy-regionen i sydvästra Ukraina.

Zahyst är en civilsamhällesorganisation som arbetar för att skapa tillgängliga och inkluderande samhällen för barn och vuxna med funktionsnedsättningar där alla kan nå sin fulla potential. Bland annat driver de ett projekt för att bygga trottoarer i de centrala delarna av städerna Chernivtsy, Vizhnitsa och Storozhinets och för att öppna ett center för social aktivism. Zahyst arbetar också med att bygga upp hållbara partnerskap med myndigheter och företag för att säkerställa allas rätt till utbildning, kultur, hälsovård och försörjning.

Ukrainian People’s House (UPH) är både en NGO (Non-Governmental Organisation) och en paraplyorganisation för andra NGOs i Ukraina. UPH arbetar med demokratifrågor och mänskliga rättigheter och verkar på så sätt för att öka medborgarnas deltagande i beslutsprocesser. UPH fokuserar också på att öka kapaciteten hos andra organisationer så att de tillsammans kan skapa en positiv samhällsförändring. Genom IM kommer UPH att samarbeta med IMs partners i Moldavien för att skapa ett starkt regionalt partnerskap som kan arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter över landsgränserna.

Swaziland (eSwatini)
The Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ) arbetar för att skapa ett demokratiskt styrt samhälle fritt från hunger, fattigdom, ojämlikhet och maktmissbruk. Genom att stötta fattiga och utsatta människor så att de kan organisera sig, och att ge dem kunskap om sina rättigheter, vill FSEJ skapa demokratisk utveckling i Swaziland (eSwatini). FSEJ stärker också andra civilsamhällesorganisationer så att de tillsammans kan motverka det krympande utrymmet för civilsamhället (alltså att människor ska kunna organisera sig utan att utsättas för våld och hot).

Swaziland (eSwatini), där kungen försöker byta namn från Swaziland till eSwatini, är södra Afrikas minsta stat med cirka 1,3 miljoner invånare. Landet är en sträng diktatur och Afrikas enda kvarvarande stat att styras som absolut monarki. Sedan 1990-talet har en del av medborgarna krävt politiska reformer och större demokrati. Vid självständighetsjubileet 19 april 2018 utropade kung Mswati III att landets namn därefter ska vara eSwatini – något som inte fullt ut accepterats varken inom eller utom landet (IMs samarbetspartners fortsätter kalla landet Swaziland och har uppmanat IM göra detsamma).

Ukraina är det näst största landet i Europa efter Ryssland, och det största landet helt och hållet beläget i Europa. Landet har knappt 46 miljoner invånare. Efter den orangea revolutionen och Krimkrisen 2014 har landet en instabil inrikespolitisk situation samt en växande ukrainsk och rysk nationalism som har lett till ett inbördeskrig med utländsk inblandning i östra Ukraina.