Giftermålet påverkade mig, jag hade ingen frihet och kände mig konstant isolerad. Mina drömmar krossades, säger Joyce Lengwe. Foto: Sonia Hammi & Annika Cederberg / IM.

Nu vågar Joyce drömma igen

2 mar, 2020 | Okategoriserat
Joyce Lengwe var bara 14 år när hennes föräldrar bestämde att hon skulle giftas bort. Idag är hon 20 år och berättar om hur hon tack vare IMs stöd kunde lämna tvångsäktenskapet.

I Zambia är barnäktenskap inte tillåtet enligt lag. Trots detta gifts drygt en tredjedel av landets flickor bort innan de fyllt 18 år. Att det är så beror på flera faktorer. I Joyces fall hade hennes föräldrar svårt att försörja henne och pengarna räckte inte till att betala hennes skolavgifter.

Traditionellt sett så försörjer männen familjen och kvinnorna tar hand om hemmet, därför ser en del familjer det som en lösning att låta gifta bort sina döttrar.

– Jag var en flicka med många drömmar men de krossades 2015 när mina föräldrar bestämde att jag skulle gifta mig, säger Joyce Lengwe som föddes i byn Chulu Luongo i Luapula-provinsen i norra Zambia.

Äktenskapet var dåligt. Joyce var bunden till hemmet och utsattes för både fysiskt och psykiskt våld. För tjejer som hamnat i sådana situationer kan det vara svårt att få hjälp ifrån samhället. Det finns en tystnadskultur kring våld i hemmet. Det är också så att traditionsbunden lag ofta går före den statliga i vissa områden, något IMs partnerorganisation NGOCC försöker ändra på.

NGOCC består av medlemsorganisationer som finns utspridda över hela landet, och arbetsmetoden är att utbilda och stötta medlemmar och kommittéer ute i byarna så att de i sin tur kan sprida medvetenhet om frågorna i sina lokalsamhällen.

Kommittéerna söker upp familjer i förebyggande syfte och erbjuder ekonomiskt stöd för skolgång till de flickor som tas ur äktenskap.

Utöver arbetet som sker med befolkning och ledare i lokalsamhällen så för man även en dialog med politiker och andra inflytelserika aktörer i samhället. Målet är att skapa en långsiktig förändring vad gäller samhällets inställning till barnäktenskap.

När Joyce Lengwe till slut tog sig ur sitt äktenskap så var det med stöd av NGOCC och deras lokala kommitté. Hon kunde lämna äktenskapet och återgå till skolan – och idag finns hennes drömmar från barndomen kvar.

– Om tio år ser jag mig själv lycklig, i min sjuksköterskeuniform med en man jag älskar och inte har blivit tvingad att gifta mig med.

/ Sonia Hammi & Annika Cederberg


Redaktionens kommentar:
NGOCC är en paraplyorganisation som samlar 104 medlemsorganisationer som fokuserar på kvinnors rättigheter. IM stödjer deras arbete mot barnäktenskap i två av Zambias tio provinser, nära gränsen till Demokratiska republiken Kongo. Vårt stöd till NGOCC bidrar till det Globala målet 5 – Jämställdhet.