När flickor föder barn

27 jan, 2017 | Okategoriserat
Abort är olagligt i Guatemala. 41 tioåriga flickor födde barn under förra året. För flickor mellan 10 och 17 år var siffran 27,878. När flickor måste ge upp sin barndom för att ta hand om ett annat barn går mycket förlorat. Risken för undernäring och fattigdom ökar.

I fjol födde 41 tioåriga flickor barn i Guatemala. Det var en ökning i jämförelse med 27 tioåriga flickor år 2015.

– Jag var fjorton år när jag fick min första dotter, berättar Silvía María Charrar från Santa Lucía Utatlán i Guatemala.

Idag är Silvia 31 år gammal och ensamstående mamma till fyra barn. Barnen har olika pappor och ingen av dem har tagit ansvar för barnen varken ekonomiskt eller genom att vara närvarande. Silvía stod ut med mycket våld i relationerna. Med tiden blev hon deprimerad och kände att hon inte längre hade någon makt över sitt eget liv. Vändningen kom för fem år sedan när Silvía kom i kontakt med IMs partnerorganisation COINDI. Petronilla från COINDI bjöd med henne att delta i möten och workshops där hon började lära sig om kvinnors rättigheter.

– Kvinnorna från COINDI har varit mitt viktigaste stöd. Innan jag började gå på workshops vågade jag knappt prata utan jag var otroligt blyg. Jag tänkte att det jag hade att säga var oviktigt och att jag inte hade något värde.

Silvías historia om att tvingas bli mamma som barn och att utsättas för våld av män är inte unik. Förra året födde 27,878 flickor mellan 10-17 år barn i Guatemala. 1,744 av dem var under 14 år vilket enligt guatemalansk lag är en konsekvens av våldtäkt.

Risken för undernäring ökar

När flickor måste ge upp sin barndom för att ta hand om ett annat barn går mycket förlorat. Risken för undernäring och fattigdom ökar. Anledningarna till att så många unga flickor föder barn är flera. Först och främst är möjligheterna till familjeplanering ytterst begränsande. Praktiskt – eftersom att det inte finns tillgång på preventivmedel, informationsmässigt – eftersom att det inte finns information om familjeplanering och moraliskt – eftersom att kyrkans starka inflytande gör det till en skamfylld och omoralisk handling att använda preventivmedel. Dessutom påverkar patriarkala och religiösa idéer om att flickor och kvinnors kroppar är mäns egendom och att moderskapet är en guds välsignelse.

Mödradödligheten är hög

Det har rapporterats om flera fall då flickor begått självmord istället för att genomgå en graviditet, som i tusentals fall är ett resultat av våldtäkt. Mödradödligheten är hög. Att göra en abort är olagligt och synonymt med livsfara, i vart fall om du är fattig och inte har pengar och kontakter för att göra en säker abort.

Arbetar för förändring

IM i Centralamerika stödjer partnerorganisationer som bedriver sexualundervisning i särskilt utsatta områden som Totonicapán, Mazatenango och Alta Verapaz där det är höga nivåer av fattigdom och oönskade graviditeter. Organisationer som Pami, ICOS och Pies de Occidente undervisar barn, ungdomar, lärare och föräldrar om bland annat preventivmedel och konsekvenser av tidiga graviditeter. Ett arbete som man på sikt hoppas leder till en attitydförändringar och en minskning av antalet gravida unga flickor.