Arbetet för kvinnors rättigheter, som här i El Salvador, måste fortsätta och stärkas. Det långsiktiga biståndet och stödet till civilsamhället är centralt. Vi hoppas få en dialog med biståndsministern om detta. Foto: Colectiva Feminista

Ministern, prata med oss om kvinnors rättigheter!

14 apr, 2023 | Okategoriserat
Till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Inbjudan till digitalt samtal om jämställdhet och bistånd.

Regeringen har vid flera tillfällen sagt att biståndet till civilsamhället ska öka. Detta hade varit bra, av många anledningar. Men i budgeten för 2023 syns bara stora nedskärningar, jämfört med förra årets budget.

Det finns en lång rad exempel på hur långsiktigt utvecklingsbistånd gör stor skillnad, för kvinnor och flickor i många delar av världen.

Just nu engagerar sig IM, tack vare svenskt bistånd, i flera fall där kvinnor drabbats av osannolikt hårda abortlagstiftningar. Ett sådant är ”Case Manuela” där IM tillsammans med civilsamhällesorganisationer i El Salvador försöker ändra landets absurda abortlagar.
Du kanske läste om det i Dagens Nyheter för ett drygt år sedan?

Ett annat fall är ”Case Beatriz”, som IM är med och driver i Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter. Ett fall som kan leda till att många kvinnor får rätt till sina egna kroppar och slipper hamna i fängelse i årtionden för att de har fått missfall.

Men, det är den här typen av insatser som nu riskerar att bli utan stöd, med regeringens budget för 2023. För av vad som går att bedöma nu minskar de delar av svenskt bistånd som har fokus på jämställdhet. Detta trots att det är ett av de områden som lyfts fram av regeringen som en viktig prioritering i det internationella biståndet. Hur hänger detta ihop?

Du har sagt att du vill se fler matpaket och färre konferenser inom biståndet – en formulering som förvränger den allmänna uppfattningen om vad bistånd faktiskt går till. Men vi vet att långsiktigt bistånd till civilsamhället gör stor skillnad för kvinnor runt om i världen.

Starka civilsamhällen minskar risken för att människor ska hamna i fattigdom och förtryck.

Starka civilsamhällen gör att demokratin ökar och det blir färre människor som behöver fly.

Starka civilsamhällen är en förutsättning för att miljön och klimatet ska värnas.

Det här skulle vi gärna vilja prata med dig om. Därför bjuder vi härmed in dig till att vara med i ”IM Talks” som IM arrangerar på Mors Dag den 28 maj.

Vi vet att du har mycket att göra, men samtalet är online och vi hoppas att du kan hitta en stund och prata om dessa frågor. Vi är djupt oroliga för utvecklingen i världen även utanför Europa, och hoppas att Sverige inte vänder den ryggen.

För att understryka hur viktigt detta möte är för oss, så kommer du idag att få inbjudan från oss alla fem!

Med vänliga hälsningar,

Martin Nihlgård
Generalsekreterare, IM

Annika Thelin
Regionchef Sverige/Norra Europa

Malin Ekelund
Chef Insamling & Engagemang

Ebba Carlson
Programme Manager

Amanda Windolf
Programme Manager

 

OBS! Brevet skickades den 8 mars. Sedan det skickades har vi behövt ändra datum för vårt digitala samtal IM Talks, till dagen efter Mors dag: den 29 maj klockan 15.