Ibrahim Abu Shawareb & Farah Nabil Zakout från organisationen Save Youth Future Society deltog tillsammans med IM under konferensen Stockholm+50. Foto: Anton Eriksson

Måste ta problemen dag för dag

28 sep, 2022 | Okategoriserat
Utmaningarna i Gaza är många, inte minst när det gäller miljö och klimat. I juni deltog aktivisterna Farah Nabil Zakout och Ibrahim Abu Shawareb i FN:s klimatkonferens Stockholm+50 för att berätta sin historia i mötet med makthavare.

Gazaborna och klimataktivisterna Farah Nabil Zakout och Ibrahim Abu Shawareb är engagerade i Save Youth Future Society, som arbetar för ett mer miljövänligt Gaza. I juni besökte de FN:s klimatkonferens Stockholm+50 på inbjudan av IM. De medverkade också i ett panelsamtal som IM anordnade.

Farah och Ibrahim talade bland annat om de många klimat- och miljöproblem som finns i Gaza och som ständigt gör sig påminda i vardagen.

– Ett stort problem i Gaza är att det saknas infrastruktur för att få fram rent vatten. Mina bestick blir rostiga eftersom vattnet är så salt. För att ha tillgång till rent vatten behöver du ha en stor tank som du fyller med vatten som du köper, säger Ibrahim.

– Här i Stockholm kan jag dricka vatten direkt ur kranen. Till en början kändes det väldigt konstigt, flikar Farah in.

En annan fråga som Farah och Ibrahim tar upp är den israeliska bosättarpolitiken som utöver allt annat också är en miljöfråga. De berättar om israeliska bosättare som dumpar smutsigt vatten och avfall på åkrar som tillhör palestinska lantbrukare. Hur det drabbar kvaliteten på det som odlas och i förlängningen gör att dålig mat hamnar på bordet.

– Det är svårt att arbeta långsiktigt när man hela tiden måste hantera de problem som ligger på bordet för stunden. För oss handlar det om att ta allt dag för dag – och samtidigt göra alla insatser vi kan för miljön i vårt närområde, säger Ibrahim.

– Diskussionerna på Stockholm+50 kändes avlägsna i jämförelse med de problem vi möter i Gaza. Men för oss var det viktigt att få möjlighet att vara med och berätta hur vår verklighet ser ut.

Stockholm+50

Klimatkonferensen Stockholm+50 arrangerades i början av juni för att högtidlighålla FN:s första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972. IM deltog tillsammans med aktivister från bland annat Gaza. I anslutning till konferensen anordnade IM ett panelsamtal på temat ”Ungas klimataktivism i konfliktdrabbade områden”.

maste-ta-problemen-dag-for-dag