IM arbetar tillsammans med partnerorganisationer i Malawi för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Foto: Erik Törner

Manifest för kvinnors rättigheter antaget i Malawi

5 apr, 2019 | Mobilisering
IM har, tillsammans med Women’s Legal Resource Centre, bidragit till framtagningen av ett manifest för kvinnors rättigheter i Malawi. Manifestet lanseras med anledning av landets val som kommer att hållas i maj.

Women’s Manifesto Movement är en sammanslutning av ett flertal aktörer som har frågor kring kvinnors och flickors rättigheter på agendan. En av aktörerna är IMs samarbetspartner Women’s Legal Resource Centre (Wolrec) som arbetar för kvinnors tillgång till juridisk, socio-politisk och ekonomisk rättvisa i Malawi. Bland annat arbetar Wolrec med sparlåneklubbar och kostnadsfri juridisk rådgivning för kvinnor i utsatta områden.

Manifestet är ett konkret dokument som understryker det ansvar som myndigheter, traditionella ledare, NGOs och den privata sektorn har när det gäller att arbeta för kvinnors och flickors rättigheter. Dokumentet är också en uppmaning till politiska partier och ledare att respektera och lyssna på de kvinnor som kommer att få styrande roller efter valet i maj.

”Manifestet kommer att bli en referenspunkt när det gäller att utkräva ansvar rörande kvinnors rättigheter såsom det står inskrivet i konstitutionen, och vi på IM är stolta över att ha varit med i processen med att ta fram dokumentet”, säger Dalitso Kubalasa, IMs regionchef i södra Afrika.


Redaktionens kommentar:
I många delar av världen bidrar diskriminerande kulturella, religiösa och juridiska sedvänjor till att förneka miljontals kvinnor och flickor deras mänskliga rättigheter. Att förändra situationen tar tid och kräver att många människor går samman och kräver förändring.

Manifestet är en pusselbit på vägen mot ett mer jämställt samhälle i Malawi och det skickar en viktig signal till makthavare om att ta sitt ansvar vad gäller kvinnors och flickors rättigheter. Att IM stöttar framtagningen av manifestet visar på vårt arbetssätt där vi stärker människor och grupper så att de av egen kraft kan förändra sin situation, vilket är ett effektivt sätt att bedriva utvecklingsarbete. Mål 10 – Minskad ojämlikhetMål 17 – Genomförande och globalt partnerskap