Suhaib Khamaiseh vill nå förändring genom att engagera fler män i kvinnorättsfrågor. Foto: Simon Lundh.

Mamma inspirerade honom till jobb för kvinnors rättigheter

10 sep, 2019 | Resultat
Att män i Jordanien arbetar för att stärka kvinnors rättigheter hör inte till vanligheterna. Suhaib Khamaiseh som arbetar för IMs partner Arab Woman Organization är ett undantag. I egenskap av att vara man kan han nå fram till andra män, kommunicera och bygga förtroende. Och på så sätt kan förändring ske.

Arab Woman Organization (Awo) är en organisation som med stöd från IM arbetar för att stärka kvinnors rättigheter i Jordanien, ett land där fördomar och konservativa könsroller ofta leder till diskriminering av kvinnor. Jag träffar Suhaib Khamaiseh i ett avskalat konferensrum i Awos lokaler i centrala Amman. När jag frågar honom om vem som har inspirerat honom till att jobba med frågor kring kvinnors rättigheter svarar han utan att tveka:

– Min mamma. Hon är lärare och brinner för de här frågorna.

Det är svårt att nog poängtera vikten av vuxna förebilder, såväl kvinnliga som manliga, var du än befinner dig i världen, men det är kanske ännu svårare att för en västerlänning förklara vilken betydelse en positiv kvinnlig förebild har i ett land som Jordanien. Awo arbetar med just detta – att stärka kvinnor i deras arbete med kvinnors rättigheter och föra fram dem i leden. Att män väljer att engagera sig i detta arbete är ovanligt och jag frågar Suhaib om hans roll i Awos arbete.

– Jag är en av få män få män som jobbar med kvinnors rättigheter och det gör mig till en viktig länk i kommunikationen mellan män och kvinnor. Eftersom männen lyssnar mer på mig kan jag föra kvinnornas röst, vilket förstås är ironiskt i sig. Det är trots allt just det här Awos arbete fokuserar på att få bort.

Men det gäller också att navigera rätt i det kulturella klimat som råder.

– Jag vet hur män fungerar, och hur de ser på kvinnor. Det gör att jag kan jobba med de här frågorna genom män. De ser mig som en like och jag vet hur man ska kommunicera med dem.
Men det var inte lätt i början. Jag fick bygga förtroende.

– På grund av de traditioner som finns är det väldigt svårt att som man jobba med kvinnor. Jag var ett nytt ansikte och i många kulturer får inte kvinnor prata med okända män. Så jag fick börja med att presentera mig för männen och numera har jag en bra kommunikativ relation med både män och kvinnor.

Suhaib som kommer från Irbid i norra Irak har arbetat för Awo i sju år, först som volontär och sedan som projektledare för ett projekt som ska involvera och stärka kvinnor i arbetet med klimatförändringar. Mellanösternregionen har redan påverkats kraftigt av förändringarna och de som drabbas mest är de som har minst. Och bland de som har minst är kvinnor överrepresenterade. Enligt en rapport från IM i Jordanien är 70 procent av de som lever under fattigdomsgränsen i världen kvinnor, och Jordanien tillhör de länder med lägst antal kvinnor i arbete, 13,2 procent.

– Målet med projektet är att stärka kvinnor ekonomiskt. Men vi behöver engagera fler män. Om vi bara arbetar med kvinnor kommer de visserligen att stärkas, men beslutsfattarna är fortfarande män och då finns det risk för konflikter, avslutar Suhaib.


Redaktionens kommentar:
IM stödjer Musawa Network, ett nätverk av över 80 kvinnorättsorganisationer spridda över Jordanien, varav Awo är den största. De fokuserar på kvinnors ekonomiska och politiska inflytande, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden. Musawa Network stärker och stöttar medlemsorganisationerna så att de bättre kan  nå ut och påverka samhället.

Vårt stöd till Musawa Network och därigenom Awo bidrar både till det Globala målet nr 10 – minskad ojämlikhet och det Globala målet nr 5 – jämställdhet.