Linnéa Claeson står upp för kvinnors och flickors rättigheter varje dag. Foto: Erik Törner

Linnéa Claesons resa i Malawi

21 nov, 2018 | Mobilisering
IM-pristagaren Linnéa Claeson reste i augusti runt i Malawi och träffade IMs samarbetspartners som arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter.

Linnéa Claeson är just nu en av de starkaste rösterna i den svenska debatten kring kvinnors och flickors rättigheter. Med sitt Instagramkonto Assholesonline möter – och exponerar – hon med humor och vassa argument det systematiska hat och de hot och kränkningar som kvinnor utsätts för i det svenska samhället. 2017 tilldelades hon IM-priset för sitt mod och sin styrka att synliggöra alla de kvinnor världen över som diskrimineras och utsätts för våld och övergrepp. I priset ingick en resa till Malawi där IM driver verksamhet för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Resan företogs under åtta dagar i augusti i år.

Resan var omskakande för Linnéa och hon beskriver situationen i Malawi som obeskrivligt tuff.

– Malawi är just nu det fattigaste landet i världen och levnadsvillkoren för miljontals människor är fruktansvärda, inhumana och ovärdiga, skriver Linnéa i den artikel som publicerades på IMs hemsida efter hennes hemkomst.
– Ignoransen och agerandet från många politiska ledare är helt oacceptabelt och oförlåtligt. Utan civilsamhällets och biståndsorganisationers närvaro vore situationen ännu värre.

Under besöket hann Linnéa träffa flera av IMs samarbetspartners i landet. Bland annat besökte hon Wolrec som bedriver verksamhet med sparlåneklubbar och kostnadsfri rättshjälp till utsatta kvinnor och Just Associates Women Group som driver ett feministiskt nätverk som arbetar för att stärka demokrati och jämställdhet i södra Afrika.

– IM, och alla som bidrar till IMs arbete, gör verkligen en betydande skillnad för många människors liv. Det handlar om frågor som barnäktenskap, utbildning, sexuell hälsa, hiv/aids, fattigdom, ekonomisk egenmakt, machokultur, kvinnors rättigheter och möjligheter till makt och inflytande, sexuellt våld med mera. IM och Sverige ska vara stolta över det humanitära arbete vi gör utomlands, särskilt modellen där vi stöttar och stärker länders lokala civilsamhälle, som såklart alltid känner folket och dess behov bäst, säger Linnéa.