Kontakta oss

Här hittar du en översikt över de allra viktigaste kontaktvägarna till oss.

Givarservice & övriga frågor

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00 – 12.00
046-32 99 30
info@imsweden.org

Presskontakt
Amanda Pietersen
amanda.pietersen@imsweden.org
046-32 99 53
Pressmeddelanden

Styrelse och valberedning
IM:s styrelse och valberedning
Styrelseordförande: president@imsweden.org
Valberedning: valberedningen@imsweden.org