Integritetspolicy

I IMs integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar och använder dina personuppgifter.

Allmänt

I IMs integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka upplysningar vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. IM är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av person-uppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

IM respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina person-uppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy gäller när IM registrerar dina personuppgifter enligt
stycket nedan.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer. IM kan komma att uppdatera dina uppgifter med information från offentliga register, till exempel SPAR, om det är behövs för att upprätthålla god registervård.

IM registrerar personuppgifter i samband med:

a) Att du skänker en gåva eller köper en vara oavsett betal- eller gåvokanal.
b) Att du beställer ett inbetalningskort från oss.
c) Att du kontaktar oss via e-post, post, telefon, vår webbplats eller sociala medier.
d) Att du anmäler dig som månadsgivare via autogiro/SMS eller som prenumerant av vårt nyhetsbrev.
e) Att du anmäler dig som volontär för IM.
f) Att du blir medlem hos IM.
g) Att du anmäler dig till ett uppdrag som IM anordnar.
h) Att du anmäler dig till ett evenemang som IM anordnar.
i) Att du skriver på exempelvis en namninsamling eller ett upprop från IM.
j) Att du lämnar dina uppgifter till en representant från IM på exempelvis en mässa eller ett evenemang.
k) Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket.
l) Att du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss, exempelvis din IP-adress.

Hur vi använder insamlad information

IM behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

a) För att informera om vårt arbete och vår verksamhet.
b) För att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används.
c) För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
d) För att öka intäkter genom frågor om höjning av autogirobelopp.
e) För att öka intäkter genom frågor om att starta autogiro.
f) För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor.
g) För att öka intäkter genom att utföra marknadsundersökningar.
h) För att fullgöra beställningar av varor och gåvoblad.
i) För att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
j) För att möjliggöra god givarservice kan en kopia på gåvobladet för hyllnings- eller minnesgåvan du skänkt skickas på nytt till och på begäran av jubilar, begravningsbyrå eller anhörig.
k) För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring och marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras och analyseras uppgifter om en beställd vara eller skänkt gåva.
l) För systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård.
m) För att ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer.
n) För att vid analys och bearbetning av givares personuppgifter utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp.
o) För att genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss.
p) För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.
q) För att volontärer ska kunna verka för IM och genomföra uppdrag och aktiviteter.
r) För att medlemmar ska få den information som berör dem.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier och DM-byråer. IM förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

IM samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES, genom att ha anslutit sig till Privacy Shield, en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, alternativt genom separat avtal.

Om cookies (webbkakor)

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t ex namn, personnummer och e-postadress.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom IM saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. IM ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar personuppgifter till IM registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer IM att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om IM använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för
de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen.

Samtycke

I de fall IM inhämtar personuppgifter som betraktas som känslig information inhämtas alltid ett samtycke. Samtycket ska erhållas via ett separat stycke som berör exakt hur personuppgifterna ska användas och hur de samlas in. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka den information vi har om dig och vilken information vi sparar om dig. IM kommer på eget eller givarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från IM. Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har andra frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.

IM
Trollebergsvägen 5
222 29, Lund, Sweden

info@imsweden.org
046-32 99 30

Denna integritetspolicy gäller från 2018-10-19