Martin Nihlgård. Foto: Malin Kihlström/IM

Inte Karl-Bertils regleringsbrev

23 dec, 2022 | Kommentar

När man läser den nya regleringsbrevet till Sida är det tydligt att biståndet får en ny inriktning och att det är början på en större förändring där ytterligare neddragningar tyvärr är att vänta kommande år. Sverige slutar vara det föredöme man varit under så många år när det gäller att jobba för en mer rättvis och medmänsklig värld.

En stor inriktningsförändring är att regeringen sätter stort fokus på hur svenskt näringsliv ska involveras i biståndsarbetet. Det finns såklart synergieffekter i vissa fall, men det är en felaktig och ineffektiv utgångspunkt att bistånd ska stärka svenska intressen. Utvecklingssamarbete ska utgå från de lokala behoven och med lokal förankring, inte vad Sverige kan tjäna på det.

Att Ukraina behöver mycket stöd är självklart. Men detta stöd borde finansieras separat. Nu vänder Sverige ryggen åt andra delar av världen. Vi har en rad av globala kriser för klimat och demokrati, med ökad hunger och fattigdom och tillbakagång för jämställdheten.

Att regeringen väljer att göra så drastiska förändringar i svenskt bistånd utan transparens inför besluten och utan att samråda är allvarligt och strider mot tidigare överenskommelser. Det finns stor kunskap och erfarenhet hos svenska civilsamhällesorganisationer som inte tas till vara.

Hoppas att Johan Forssell ägnar några minuter i helgen åt att titta på ”Karl-Bertil Jonssons jul”.