IMs årsmöte 2021

27 apr, 2021 | Okategoriserat
För andra året i rad blev IMs nationella årsmöte en digital tillställning. Efter ett år med pandemi fanns förutsättningarna att utveckla det digitala formatet. Istället för en dag så var mötet förlagt till båda helgdagarna vecka 16 vilket möjliggjorde ett bredare program.

Växjö stod som ”värd” för årets årsmöte när ombud och åhörare från alla lokalföreningar samlades. Inför helgen hade deltagare bjudits in till testmöten för att få hjälp att koppla upp sig till mötesplattformen och röstverktyget. Trots några små problem på första mötesdagen lyckades samtliga medlemmar till sist delta från sina datorer och surfplattor.

Första dagen blev en uppvärmning inför besluten som skulle fattas på söndagen. IMs generalsekreterare Martin Nihlgård och avgående ordförande Lave Beck Friis intervjuades om verksamheten under det mycket speciella året 2020.

– IM som organisation har klarat sig bra genom året men utmaningarna har både blivit fler och mer allvarliga.  I nästan samtliga av de länder som IM har verksamhet har demokratin gått bakåt och civilsamhället har slagits hårt av auktoritära regimer som använt pandemin som ett slagträ för att tysta dess röster, svarade Martin Nihlgård på frågan om hur verksamhetsåret har sett ut.

Förutom den kris som kommit med coronaviruset påtalade även Martin att vi befinner oss i ett flertal kriser som inte slutar när pandemin är över. Klimatet och demokratin befinner sig fortfarande i en kris den dagen vi slutar tala om corona.

En stor del av lördagen tillbringades sedan på det digitala påverkanstorget. Här fick medlemmarna möjligheten att i olika rum diskutera propositioner och motioner, och de fick även chansen att lära känna projekt inom verksamheten så som IM Young och den kommande medlemskampanjen som startar i höst.

Söndagen var avsatt för beslutsfattande, men innan voteringarna skulle starta fick deltagarna lyssna till en föreläsning av Jannie Staffanson. Jannie som är same och engagerad i klimatfrågor som rör ursprungsbefolkningens rätt till mark talade på temat hållbarhet och hur samerna i Sverige upprepade gånger har fått sina rättigheter kränkta i form av landexploateringar. Frågan om ursprungsbefolkning och deras rätt till kultur, mark och leverne var något som deltagarna påtalade står nära de frågor som IM arbetar med rörande mayafolket i Guatemala.

Sist på programmet var beslutspunkterna. Det var ett enigt IM som beslutade om bland annat att vartannat år framöver hålla digitala årsmöten och att välja Anders Kompass till ny ordförande för IM. Utöver Anders Kompass valdes även Josefin Daleskog och Nina Åxman in som nya medlemmar i den nationella styrelsen. Helgen avslutades med en känslosam avtackning av Lave.

Nästa år hoppas vi att kunna ses fysiskt på årsmötet som hålls i Lund 2022.

ims-arsmote-2021