IM vill ta första steget för en mer inkluderande arbetsmarknad

25 mar, 2021 | Okategoriserat
I augusti 2020 pekades IM ut i en undersökning som gjordes av Global Bar som en av de organisationer i Sverige som har bäst mångfald i sin styrelserepresentation. Det är ett kvitto vi är glada över att få, men arbetet för ett mer inkluderande samhälle slutar inte där. Inom ramen för IMs projekt ”Antirasism i Arbetslivet” gör vi nu en genomlysning av oss själva och vilka utmaningar vi har för att öka inkluderingen inom vår egen organisation.

Antirasism i arbetslivet startade under hösten 2020 och är ett projekt som IM driver med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet har gjort en genomlysning av befintlig forskning om diskriminering på arbetsmarknaden.  Vid ett par tillfällen har allmänheten bjudits in till digitala panelsamtal på temat. Härnäst kommer projektledarna Nazanin Sepehri och Sophia Djane att släppa en rapport om vad deras efterforskning pekar på.

– Vi vill kommunicera dessa frågor och utmaningar på ett tillgängligt och konstruktivt sätt. Sverige är idag ett av de länder i Europa där diskriminering på arbetsmarknaden är som vanligast. Arbetsgivare behöver bli medvetna om och agera på detta. Där hoppas vi att rapporten ska bli något man kan vända sig till för att hitta lösningar, säger Sophia.

Målsättningen med projektet är att ta fram en form av antidiskriminerings-certifikat som arbetsplatser ska kunna ansöka om att erhålla, ungefär som när RFSL hjälper arbetsplatser att bli hbtqi-certifierade. IM som ägare av projektet ser det därför som naturligt att vara den första arbetsplatsen ut i denna process och fungerar nu som en pilot för certifieringsprocessen.

Under ett par veckors tid utbildas IMs personal i frågor som rör rasism både historiskt och i nutid. Personalen får diskutera frågor om antirasism och anonyma medarbetarundersökningar ska visa om diskriminering tar sig uttryck i någon form på IM.

– Som arbetsplats är det viktigt att IM går i bräschen för att visa att vi tror på projektet och att även vi är villiga att ta itu med obekväma frågor som kan dyka upp. Även om antirasism och feminism är en uttalad del av IMs DNA kan vi inte luta oss tillbaka och tro att vi gör allt rätt. Vi måste vara redo att aktivt arbeta med vad som kan dyka upp under detta pilotprojekt, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare på IM.

IM tror på en värld fri från diskriminering och varje dag arbetar vi outtröttligt för att komma lite närmare att den världen ska bli möjlig. Som arbetsplats får inte det arbetet sluta med oss utan nu tar vi steget och ser till att det börjar med oss.

im-vill-ta-forsta-steget-for-en-mer-inkluderande-arbetsmarknad