IM ska bygga kompetens kring frågor som rör rasism och diskriminering i arbetslivet. Foto: Malin Kihlström/IM

IM synliggör rasism i arbetslivet

4 jun, 2020 | Okategoriserat
IM har beviljats 1 530 000 kronor från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor för projektet Antirasism i arbetslivet. Projektet är ett sätt att utveckla och bygga vidare på det antirasistiska arbete som IM bedriver tillsammans med olika samarbetspartners.

– Antirasism sitter i IMs DNA. Men vi måste ständigt lära mer om hur rasismen fungerar och om hur vi som organisation kan bli bättre. Det här projektet blir både ett sätt för oss att stärka arbetet mot rasism samtidigt som det blir en del av vår egen lärprocess, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM.

Det ettåriga projektet Antirasism i arbetslivet handlar om att bygga kompetens kring frågor som rör antirasism och diskriminering i arbetslivet och samtidigt belysa vilka konsekvenser okunskap om strukturell rasism har för både individen och samhällsekonomin. Genom projektet vill IM skapa en plattform för samverkan för att kunna implementera det antirasistiska arbetet på bredare front.

En vidareutveckling av IMs antirasistiska arbete

Projektet handlar i grunden om att utveckla och bygga vidare på det antirasistiska arbete som IM redan gör tillsammans med olika samarbetspartners. IM erbjuder sedan tidigare en utbildning kring antirasism där bland annat vardagsrasism och rasism i arbetslivet tas upp. Det är dags att växla upp arbetet och det nya projektet kommer leda till en utbildning som stärker arbetsgivare att bli bättre på att rekrytera för kompetens och större mångfald. Det ska också göras en kartläggning av de certifieringsprogram och olika arbetsmetoder som redan finns för att motverka rasism i yrkeslivet. Projektet ska undersöka möjligheterna att stärka och vidareutveckla befintliga modeller.

Vidare ska en analys göras om effekterna av diskriminering och oförståelse för strukturell rasism i rekryteringsprocesser.

– Vad händer när samhället inte kan ta tillvara resurser när kompetens diskrimineras utifrån hudfärg? Vilka konkurrensfördelar finns det med personal från många olika kulturer och bakgrunder? Det här är viktiga frågor, säger Martin Nihlgård.

Genom projektet lyfts frågan på både individnivå, organisatorisk nivå och samhällsnivå.

Inom projektet ryms också ett pilottest med fokus på Skåne. Tanken är att det ska kunna skalas upp i ett senare skede.

En komplex fråga som kräver samarbete

Projektet genomförs i samarbete med Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, samt Folkhögskolan Hvilan. Parterna är några av dem som tillsammans bygger ett nätverk för att lyfta och synliggöra den rasism som finns på svenska arbetsplatser.

– Det här är en sådan komplex fråga att ingen kan lösa den ensam, och därför är det av yttersta vikt att vi bygger stora partnernätverk som kan arbeta tillsammans mot rasism, säger Jenny Mark Ketter, IMs projektchef för Sverige och norra Europa.