Simona Loan. Foto: IM.

IM 80 år – Hur lever Simona idag? Se filmen.

5 nov, 2018 | Okategoriserat
Simona Loan övergavs av sina föräldrar när hon var nyfödd och lämnades till ett statligt barnhem. Sargad av vanvård och missförhållanden kom Simona till IM 21 juni 1993. Hon kunde inte prata eller äta själv. Omvärlden skrämde och hon litade inte på människor.

Hos IM i Voluntari utanför Bukarest förändrades Simona under de kommande åren. Omsorg, mänskliga kontakter och professionellt stöd formade en allt självständigare flicka. 1996 började hon i vanlig skola. Då var hon tio år gammal.

Vi undrar var hon finns idag. Var bor hon och har hon ett eget jobb? Hur ser hennes livssituation ut idag? I filmen nedan berättar hon om vad som hände sedan, efter att hon lämnade IMs skola.

Situationen i Rumänien

Den rumänska kommunismen och Ceaucescus repressiva regim föll i december 1989. Via TV kunde världen se revolutionen som slutade i hans avrättning. På TV kunde världen för första gången också se situationen på de statliga institutionerna och barnhemmen i Rumänien. Bilderna chockade och skrämde. De statliga institutionerna var fyllda av övergivna barn som levde i en oerhörd vanvård.

IM kom till Rumänien kort därefter och byggde under början av 90-talet upp en ny verksamhet. Barn med funktionsnedsättningar hämtades från de statliga barnhemmen och gavs ett nytt liv och en ny chans.

Sedan dess har IM överlämnat verksamheten till lokala organisationer och myndigheters ansvar, men fortsätter ge stöd.

Se filmen här.