Maria Juracan Campaner i sin trädgård. Foto: Marcelino Secaira

Hållbar odling en framgång i krisen

21 maj, 2021 | Mobilisering
När pandemin var ett faktum och marknaderna där Maria Juracan Campaner sålde grönsaker stängde kunde den ekonomiska katastrofen varit ett faktum. Men sedan 2018 har hon tillsammans med andra kvinnor hittat nya vägar till försörjning, egenmakt och oberoende och var därmed rustad för krisen.

Maria tillhör Guatemalas mayabefolkning och bor på höglandet, i staden Concepcion Quechelaj. Jordbruk är en huvudsysselsättning här. Marias familj har traditionellt främst odlat majs, men majs utarmar jorden.

IM stöttar Redsag som är en paraplyorganisation som arbetar för livsmedelsoberoende i landets jordbruksområden och för hållbar utveckling i lokalsamhällena. Genom organisationens nätverk fick Maria för tre år sedan börja lära sig om permakultur – alltså att odla på ett hållbart sätt som inte påverkar miljön negativt. Idag är hon en förebild i sitt samhälle.

– Innan hade vi dåligt med kunskap om odling. Nu vet vi hur vi bäst använder våra resurser och har lärt oss att arbeta tillsammans.

Hon integrerar nu de gamla förfädernas kunskap med modern vetenskap och teknik och har fått ett mer hållbart jordbruk.

Inom Redsags nätverk ordnas också workshoppar om ekonomisk egenmakt för kvinnor. Maria har i sitt samhälle lett en sparlånegrupp. De tio medlemmarna sparar lite varje vecka på ett gemensamt konto. Om en medlem hamnar i nöd erbjuds den ett lån. Maria själv har investerat det mesta av sina sparade pengar i den textilproduktion hon har vid sidan av jordbruket.

Under pandemiåret 2020 blev vikten av omställning till en mer hållbar försörjning tydlig. Marknaderna stängdes så Maria och andra kunde inte längre sälja grödor där. Då öppnade de en marknad hemifrån. Plus att de alltid hade mat själva.

Livsmedelsoberoende genom social organisering blev en framgång i krisen: att som samhälle inte behöva förlita sig på extern hjälp för att säkra livsmedelstillgången.

Text: Marcelino Secaira

Översättning och bearbetning: Amanda Pietersen

Relaterat