Martin Nihlgård. Foto: Malin Kihlström/IM

Grattis, Fredrik Malmberg, till viktigt jobb!

21 okt, 2022 | Kommentar
Fredrik Malmberg blir i januari ny direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. Han efterträder IM:s förre ordförande Anders Kompass.

Det är ett viktigt jobb Fredrik Malmberg har framför sig, viktigare än någonsin i en tid när de mänskliga rättigheterna är i fara. I världen, Europa, Sverige.

Det är i år 74 år sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs: 30 artiklar som fungerar som en vägledning för frihet och jämlikhet, och som skyddar alla personers rättigheter.

Det är en deklaration att vara stolt över. Men idag vittras innehållet i den sönder. Exempel på nära håll är Polen och Ungern, men även i Sverige måste vi se upp och värna de mänskliga rättigheterna i takt med att populistiska och auktoritära partier får större inflytande.

De senaste åren har vi sett exempel på hur SD:s inflytande i några kommuner lett till försök att detaljstyra förvaltningar och kontrollera innehållet i kultur och folkbildning.

Även Tidöavtalet med minskat bistånd oroar: Det kan innebära mindre möjligheter att stödja civilsamhället och utveckla demokrati och mänskliga rättigheter i länder där det verkligen behövs.

Bara under förra året antog över 67 länder i världen nya lagar som begränsade yttrande-, mötes- eller föreningsfriheten.

Att de mänskliga rättigheterna behöver lyftas och försvaras idag är tydligt. Detta är något vi alla tillsammans måste uppmärksamma och hjälpas åt med: medborgare, politiker, civilsamhälle och institutioner.

Att Fredrik Malmberg och nya MR-institutet kommer att spela en viktig roll, sprida kunskap och utgöra en viktig röst i detta både tror och hoppas vi!