Medlemmar från hela Sverige samlades i Lund den första helgen i maj. Foto: Ola Richardsson

Första fysiska årsmötet efter pandemin

13 maj, 2022 | Okategoriserat
På plats i Lund den 7–8 maj höll IM sitt första fysiska årsmöte på flera år. Det 77:e nationella årsmötet samlade ombud och medlemmar från hela landet för att diskutera och ta beslut i för organisationen viktiga frågor.

Våren vibrerade i luften när IM:s ombud och medlemmar samlades till nationellt årsmöte i Lund den första helgen i maj. Det var det första fysiska årsmötet sedan pandemin startade för två år sedan.

Temat den här gången var demokrati. Runtom i världen backar demokratin och fattigdomen har ökat markant i spåren av pandemin. Under mötet betonades flera gånger vikten av att organisationer som IM finns och arbetar för att stärka civilsamhället, både i Sverige och i världen.

Medlemmar diskuterar anti-rasism på påverkanstorget. Foto: Ola Richardsson

Möjlighet att diskutera

På lördagseftermiddagens påverkanstorg bjöds deltagarna in att diskutera IM:s kommande strategi samt de propositioner och motioner som kommit in till årsmötet och som det skulle fattas besluta om. Bland motionerna fanns bland annat förslag om att skapa ett digitalt forum för erfarenhetsutbyten mellan IM:s lokalföreningar, hur det antirasistiska arbetet inom IM ska fortsätta och att IM ska starta en fair trade-utbildning tillsammans med en folkhögskola.

Enades om ett uttalande

Veckorna före årsmötet nåddes vi av dystra besked från regeringen som aviserade att de ska göra en stor avskrivning ur biståndsbudgeten till förmån för kostnader som kopplas till människor som flytt kriget i Ukraina och sökt sig till Sverige.

IM har aktivt försökt driva opinion i frågan och talat om orimligheten att ställa utsatta grupper mot varandra. Särskilt när statens finanser visar ett kraftigt överskott.

Prognosen är att IM kommer att förlora närmare 40 procent av stödet från Sida för innevarande år, något som först bemöttes med oro från deltagarna. Men IM:s målbild är tydlig: nedskärningarna ska inte drabba de mest utsatta! Med en stabil ekonomi i ryggen har IM eget kapital att ta av för att mildra de effekter som avskrivningen kan komma att ha.

Årsmötet enades kring ett uttalande som lyfter det felaktiga i att ställa utsatta grupper mot varandra i detta oroliga omvärldsläge. Uttalandet som finns att läsa på IM:s hemsida stöttades med acklamation.

Ny styrelse

Årsmötet valde också en ny styrelse. Gabi Björsson valdes till ordförande efter att ha varit tillförordnad på posten sedan Anders Kompass lämnade rollen när han blev direktör för Institutet för mänskliga rättigheter i januari. Nya ledamöter blev Hanna Hallin, Josefin Carlring och Josefin Daleskog medan Helene von Wachenfelt och Reza Javid valdes om. Till ny suppleant valdes Rebecka Lettevall. Sedan tidigare sitter Eduardo Gran Villanueva-Contreras och Nina Åxman i styrelsen.

Teater för en humanare flyktingpolitik

Årsmötesdeltagarna fick även möjlighet att se teaterföreställningen ”Öppna hjärtan – kalla handen” som baserar sig på berättelser från ungdomar som tvingades fly från Afghanistan 2015.  Föreställningen har regisserats av Agneta Idbohrn och under våren turnerade ensemblen runt i Skåne med nio uppträdanden. Den tionde och sista föreställningen gavs på årsmötet. IM:s lokalförening i Lund har drivit projektet med bidrag från IM.

Nästa årsmöte blir digitalt

På årsmötet 2021 beslutades att vartannat nationellt årsmöte framöver ska ske digitalt. Därför kommer vi träffas över skärmarna nästa år när IM för 78:e gången kallar till årsmöte för landets alla föreningar.

forsta-fysiska-arsmotet-efter-pandemin