- Jag grät när jag fick min första lön, säger Sarala Sahi. Foto: Thomas Ericsson/IM

Fair trade gav Sarala en nystart

12 mar, 2020 | Mobilisering
Fair trade verkar för att människor i länder med utbredd fattigdom ska kunna leva av sitt arbete och ha bra arbetsvillkor. En rättvis handel helt enkelt - något som borde vara självklart överallt men som inte är det.

IM ser Fair trade som ett effektivt verktyg för att skapa hållbar utveckling. I Nepal samarbetar vi med Fair Trade Group Nepal, ett nätverk som består av 26 olika organisationer, som genom sitt arbete förändrar livet för tiotusentals människor. En av organisationerna är ACP, Association for Craft Producers, som samarbetar med över tusen hantverkare, varav 90 procent kvinnor.

När Sarala Sahi fick kontakt med ACP var hon i en krissituation. Hon hade förlorat sin man och var ensam med fyra små barn. Organisationen gav henne jobb, lön och kunskap om hantverket tovning, och tack vare det kunde hon skapa ett bra liv för sig själv och sina barn. Idag är Sarala kvalitetsansvarig för tovade produkter. Arbetet på ACP har inte bara möjliggjort att hon kunnat ge sina barn en utbildning:

– Det har också inneburit att jag växt som människa och fått lära mig om mina rättigheter. Anledningen till att såväl IM som många fair trade-organisationer fokuserar på kvinnor är att det ger bäst resultat. När en kvinna får jobb skapar det ringar på vattnet. Hon får en starkare ställning både i familjen och i samhället och investerar i barnens utbildning mer än vad män gör. På det viset sker förändring både direkt och på lång sikt.


Redaktionens kommentar:
Fair trade är ett handelssamarbete som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Inom World Fair Trade Organization följer alla medlemmar Fair trades principer, oavsett om man är producent, importör eller återförsäljare. På så sätt blir hela kedjan rättvis. IMs målgrupp är främst kvinnor och unga, och fair trade är ett bra verktyg när det gäller jämställdhetsarbete. IMs arbete med fair trade bidrar bland annat till det Globala målet 1 – Ingen fattigdom och till det Globala målet 5 – Jämställdhet.

Vill du lära dig mer om fair trade och följa med till Nepal för att med egna ögon se hur det förändrar? Sök kursen Fair trade på distans, som IM driver i samarbete med Folkhögskolan Hvilan.