En idéverkstad för att utveckla aktivismen

30 mar, 2021 | Humanium Metal by IM
Torsdagen den 25 mars samlades deltagare från 24 länder för att delta i ett Hackathon anordnat av Humanium Metal. Under två timmar fick de i uppgift att ta fram idéer för hur människor runtom i världen ska kunna engageras i aktivism mot vapenvåld. En namnkunnig jury utsåg sedan en vinnare som tog hem segern för sin innovativa och skalbara idé.

Hackathon är ett fenomen som går ut på att en grupp människor träffas och presenteras med ett problem. I grupper, eller individuellt, får de en bestämd tid på sig att lösa problemet. Oftast är det förknippat med utveckling av mjukvara. Humanium Metals Hackathon handlade om att låta aktivister utveckla konceptet Humanium Metal Activist – en plattform som ska samla människor i kampen mot det globala vapenvåldet.

– Hela idén bakom ett Hackathon var att få in nya perspektiv på vår aktivistsajt, säger Simon Marke Gran, Humanium Metal. Vi vill utveckla den och genom detta fick vi människor ifrån 24 länder med olika infallsvinklar som tog sig an utmaningen. Det blev väldigt lyckat.

De 50 deltagarna delades upp i grupper och fick under två timmar jobba på sitt koncept och sedan presentera det för en jury. Juryn bestod av sex namnkunniga medlemmar, bland annat Kristina Jannerbo, IMs f.d. regionchef i Centralamerika, Soo Hyun Kim, FNs kommitté för nedrustning, och Ámilcar Duran, chef för Red de Sobrevivientes (en av IMs partners i El Salvador). Vinnande laget blev Gunelicious och deras idé om pop-up bagerier. Bagerierna ska genom att servera bakverk namngivna efter överlevande från vapenvåld sprida kunskap och engagemang i frågan. Dessutom ska all utrustning i bagerierna vara tillverkad av Humanium Metal.

– Idén är innovativ och har en bra skalbarhet då den fungerar överallt. Den skapar förutsättningar att lyfta frågan om vapenvåld i en enkel miljö och möjligheter att engagera människor som besöker butikerna, löd juryns motivering.

 

Genom idéer som Hackathon vill Humanium Metal och IM lyfta frågan om vapenvåld till en global nivå, men också koppla frågan till ämnen som social exkludering och fattigdom. Många av deltagarna tog med sig erfarenheter från sina egna verkligheter in i diskussionen, vilket ledde till intressanta diskussioner och aha-upplevelser om hur vapenvåld präglar vardagen i olika delar av världen. Torsdagens Hackathon blev därmed en arena där människor kunde mötas och diskutera lösningar och vägar framåt.

en-ideverkstad-for-att-utveckla-aktivismen