Dalai lama besöker Britta Holmström i hennes hem 1973. Foto: IM.

En gemensam strävan mot en fredligare värld

12 sep, 2018 | Okategoriserat
Med anledning av IMs 80-årsjubileum kommer Dalai lama på besök till IM för att ta del i firandet. Historien om Dalai lamas vänskap med IM bygger på en gemensam strävan mot en fredligare värld och spänner över en mycket dramatisk del av 1900-talets historia.

Pojken som så småningom skulle utses till Hans Helighet den 14:e Dalai lama föddes i byn Takster i östra Tibet – i det som idag är den kinesiska provinsen Qinghai. Året var 1935. Därmed kom Dalai lama att fylla 80 år några år före IM – men att han som 83-åring besöker IM för vårt 80-årsjubileum är förstås något vi alla som är engagerade i organisationen är oerhört stolta över.

”IM är en av våra äldsta vänner”

Genom åren har Dalai lama besökt IM i Indien och Sverige ett tiotal gånger. Varför? Varför har IM haft, och har, en sådan speciell relation till Dalai lama och det tibetanska folket? Vid en intervju i Lund 2011 fick han frågan om varför han kom till IM på besök igen.

– Idag finns så många som ger tibetanska folket stöd, det finns många supportgrupper. Men när IM började stödja oss så fanns det nästan ingen, och det minns jag. IM är en av våra äldsta vänner.

Flykten från Tibet

När Folkrepubliken Kina tog kontroll över Tibet 1951 var Dalai lama en ung pojke, och han slungades in i närkontakt med en enorm militärmakt och tvingades försöka navigera och ta beslut som skulle komma att avgöra Tibets framtid. Försök till samexistens var dömt att misslyckas. 1959 flydde Dalai lama sitt hemland och hundratusentals tibetanska flyktingar följde efter.

Den 10 mars, när Dalai lama började sin färd mot Indien och ett tibetanskt uppror flammade upp, uppmärksammas än idag som Tibetan National Uprising Day, en slags exil-tibetansk nationaldag. Det är en lång färd till fots och till häst över Himalaya till Indien. Men väl där började Dalai lama en ny strävan. Sakta men säkert skulle ett drägligt liv skapas för de tibetanska flyktingarna. Temporärt förstås, alla hade tanken på att återvända. Men väldigt få tibetaner har gjort det.

Vädjan efter hjälp fick hjälp från oväntat håll

Det är där historien om IMs tibetanska arbete börjar. Från sitt nya säte i Mussoorie bad Dalai lama omvärlden om hjälp. Efter många olika kontakter och personliga initiativ kom denna vädjan fram till IMs grundare Britta Holmström. IM började planera för insatser, genom att utbilda tibetaner i Sverige, men också genom skapandet av det tibetanska exilsamhället i Indien och Nepal.

IM har även gjort insatser inne i Tibet, men arbetet har främst handlat om insatser i Indien och Nepal. Det har handlat om skolbyggnationer, hälsokliniker, ålderdomshem, TBC-bekämpning, anti-barnagakampanjer, sophanteringsprojekt, mattvävningsfabriker, tusentals fadderskap för tibetanska barn, trädplanteringar – och så vidare. Totalt sett har mycket få, om någon, organisation gjort så många insatser för att säkerställa att de tibetanska flyktingarnas nya liv skulle bli så värdigt som möjligt.

Längs vägen växte en särskild relation mellan IM och Dalai lama fram. Idag ger IM främst stöd till den tibetanska administrationen för att stärka dess kapacitet att själva effektivt se till att undervisning, hälsa och försörjning är tillgängligt för de tibetanska flyktingarna.

Dalai lama i sin tur är en av förespråkarna för Humanium Metal, IMs initiativ för fredliga samhällen där beslagna illegala vapen smälts ner till ny råvara.

Dalai lama en resande superstar

När Dalai lama nu i september anländer till IM och Malmö är han 83 år. Det har sagts ett tag att det börjar bli dags att fundera på om resandet bör upphöra. Vid ett samtal med IMs personal 2000 sa han att han bergsäkert skulle bli ”minst 100 år”, men eftersom det följdes av ett av hans karakteristiska skratt så kanske det inte är helt säkert att ens han, en reinkarnerad bodhisattva, kan förutse det. Hans resor är redan färre. Han är längre perioder hemma, i Dharamsala, Indien. Men dagens 14:e Dalai lama är en global superstar.

– I am the most popular Dalai lama ever, sa han tidigare i år, också följt av ett skratt. Och det stämmer ju. Han är alltid högt på listor över världens mest beundrade människor.

Tidigare Dalai lamor sörjde för människorna på den tibetanska, isolerade, högplatån. Men för den 14:e Dalai lama är hela världen hans folk, hans intresse, vilket är en märklig sidoeffekt av att han blev flykting. Så därför reser han. Och det är också därför han kommer till oss.