Foto: Malin Kihlström

Digitalt RådRum når fler och nya deltagare

22 jun, 2021 | Resultat
Coronapandemin tvingade RådRum att bli digitalt – ett beslut som skapat många nya möjligheter. ”Vi vill främja rörligt engagemang och deltagande”, säger Sofia Gerdes, projektledare för RådRum.

När verkligen förändrades i mars 2020 krävdes snabba beslut. RådRum som fram till dess drivits i offentliga lokaler, fick stängas ner i sin fysiska form. Men behoven av rådgivning fanns kvar. I ett första skede gick rådgivarna över till att möta deltagarna i telefonsamtal för att i nästa skede använda sig av videosamtal.

– Vi märkte att både rådgivarna och deltagarna trivdes bäst med videosamtal. De kände sig tryggare när de fick se ett ansikte på den de pratade med. Det är lättare att visa upp en blankett framför kameran och fråga om hjälp med att fylla i den än att förklara över telefon, berättar Sofia Gerdes.

Samtidigt blev tjänsten, som dittills varit lokalt knuten, nationell. Det skapade helt nya möjligheter både för volontärer och deltagare.

– Genom att öppna upp för nationellt deltagande har vi gjort det lättare att både engagera sig och ta del av RådRums tjänster utifrån egna förutsättningar, säger Sofia.

Den digitala omställningen har även gjort att RådRum har nått nya grupper.

– Vi har nått ut till fler förstagångsbesökare. Det har blivit lättare att ringa oss på rasten mellan SFI-lektioner, under lunchpausen eller efter förskolehämtningen, berättar Sofia.

En annan effekt är att fler kvinnor hör av sig.

– Eftersom kvinnorna ofta tar hand om barnen och är mer knutna till hemmet har det varit svårare för dem att ta sig till våra fysiska mötesplatser. Med videosamtalen har detta ändrats, fortsätter Sofia.

Det finns dock en risk att digitaliseringen skapar utanförskap. Många saknar grundläggande kunskap kring datorer och internet. Förhoppningen är därför att RådRum i framtiden ska kunna bedrivas i både fysisk och digital form.

– Det viktiga är att vi kan fortsätta skapa mellanmänskliga möten och bygga tillit. Du ska känna att du blir hörd, oavsett vilka förutsättningar du har, säger Sofia.

 

*** RådRum är IMs verksamhet som erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning till alla, och framförallt till människor som är nya i Sverige. Vill du eller din lokala förening engagera er? Läs mer på här. ***