Ett stort antal människor samlades till stöd för antirasism och medmänsklighet under Lund Lyser 2019. Bild: Linus Edlund/IM

Debatt: Lund lyser vidare för medmänsklighet

1 dec, 2020 | Debatt
Lund har visat att det går att vända utvecklingen när rasism och människofientlighet har gjort framryckningar.

Gatubilden av Lund den 30 november 2020 är något helt annat än våldsamma rasister som förr helt tog över staden detta datum. I många år har det nu i stället varit den tid då IM tillsammans med många Lundabor uppmärksammat antirasism och medmänsklighet. Det visar att det genom engagemang går att vända en negativ utveckling. Det går att förändra, när människor, föreningsliv och kommunpolitiker bestämmer sig för det.

Under 2020 har vi tyvärr sett hur medmänskligheten tryckts tillbaka och rasismen fått ökat utrymme. Runt om i världen har det blåst en auktoritär och populistisk vind. De auktoritära rörelserna präglas av lögner och förakt för de demokratiska institutionerna. Populisterna lever i en självbild där de representerar ”det riktiga folket” som kämpar mot eliten. En elit som de menar lierar sig med minoriteter för att arbeta mot ”folket”. Vilka minoriteter det är som gynnas på ”folkets” bekostnad varierar. Ofta är det invandrare, muslimer, judar och/eller hbtq+personer. De auktoritära rörelserna ser ner på, föraktar och sprider hat mot det de ser som svagt eller avvikande, som till exempel kvinnor, homosexuella, transpersoner, minoriteter och människor på flykt.

Vi ser hur en rent antisemitisk retorik i Ungern lett till stängning av ett internationellt universitet. I Polen upprättar mängder av kommuner hbtq+fria zoner, där du som öppet homosexuell eller transperson helt enkelt inte är välkommen. Vi ser hur den muslimska minoriteten i Kina förföljs och sätts i omskolningsläger under vidriga förhållanden. USA leds, än så länge, av en president som aldrig tydligt lyckats ta avstånd från rasism och som ständigt uppmuntrar rasistiska och hatiska grupper. Demokratin backar runtom i världen och utvecklingen har dessvärre förstärkts av den globala pandemin. Under corona har ledare passat på att införa lagar som begränsar det demokratiska utrymmet. Våldet mot kvinnor har ökat och minoritetsgrupper har inte sällan pekats ut som skyldiga till corona: muslimer (i till exempel Indien), judar (i till exempel Iran) och homosexuella (i till exempel Uganda). Samma skuldretorik mot dessa tre grupper florerar också i Europa och USA, till exempel bland högerextrema och evangelikala kristna.

Hoppet mitt i detta mörker är engagerade medmänniskor och tydliga politiker. Som medborgare kan vi inte stå bredvid och titta på. Vi måste engagera oss. Det är då vi kan förändra. Som i Lund den 30 november.

Du och jag behöver gå samman och forma ett vi. Ett vi som står upp för demokrati och sanning. Ett vi som kräver mänskliga rättigheter och jämställdhet. Ett vi som tar kampen mot auktoritära förklaringsmodeller och mot rasism. Ett vi som inkluderar snarare än exkluderar.

Nu under pandemin får vi hitta nya sätt att kanalisera vårt engagemang, det är viktigt att vi inte låter corona stoppa oss. Det går att hålla fysisk distans men social närhet.

Våra lokala politiker behöver också ta sitt ansvar för att med all tydlighet bemöta florerande lögner, hot mot demokratin och rasism. De har ett extra tydligt ansvar för att säkerställa utrymmet för vårt engagemang, ett ansvar för att värna de demokratiska spelreglerna och ett ansvar för att tydligt ta avstånd från rasism och utpekande av olika grupper.

I Lund runt den 30 november påminns vi extra mycket om den viktiga kampen mot rasism.

Alla vi medborgare som värnar demokrati och medmänsklighet måste höja våra röster mot polariserande krafter som vill normalisera rasism och populism.

Genom att gå samman och ta ställning kan vi skapa ett 30 november, ett Lund och ett land som vi kan vara stolta över. Och även ett år som detta, när vi på grund av corona inte kan träffas och manifestera våra värderingar tillsammans, kan vi alltid höja våra röster i olika sammanhang och ta ställning.

Låt 30 november nu och framöver bli en dag när vi påminner varandra om hur viktigt vårt engagemang är. En dag som våra barn och barnbarn självklart förknippar med ett inkluderande och medmänskligt samhälle – och med hur kraften i att gå samman möjliggör positiv förändring. I Lund och överallt annars.

 

Martin Nihlgård, Generalsekreterare IM och Inga-Lill Persson, ordförande för IM Lund