Damanti Sara Rana (i glasögon) har som första kvinna blivit invald i Nayabastis kommunfullmäktige. Foto: Malin Kihlström / IM.

Damanti har folkets förtroende

10 sep, 2019 | Mobilisering
Det kräver styrka och mod att som kvinna kämpa sig till en ledande ställning i Nepal. Normer och traditioner sätter hinder i vägen, men Damanti Sara Rana har med beslutsamhet och hårt arbete visat att det går att skapa förändring och bryta mönster. Idag är hon en förebild för många andra kvinnor och flickor.

Damanti Sara Rana pratar snabbt och mycket. Hennes energi och engagemang är smittande, och trots att vi inte kan prata direkt med varandra, utan är beroende av tolken bredvid oss, så lyser hennes stolthet igenom flödet av ord.

Vi sitter på trappan utanför hennes hus i byn Nayabasti i södra Nepal, eftermiddagshettan är tryckande och vi viftar frenetiskt bort flugorna som surrar runt våra ansikten. Jag har kommit hit för att få ta del av Damantis berättelse om hur hon har lyckats bli den första kvinnan att bli invald i Nayabastis kommunfullmäktige.

Nepal präglas av patriarkala strukturer, och kvinnor har traditionellt haft svårt att få ledande positioner i samhället. Men Damanti kämpar, med stöd av IM, för att bryta normer och traditioner och hennes kamp har gett resultat.

– Jag var 14 år gammal när jag kom hit till byn, berättar Damanti och rättar till sin rosa sari. Tidigare bodde jag med min familj i bergen längre västerut, men en dag sveptes vårt hem bort i ett jordskred. Vi bosatte oss här i byn, men för att komma till min nya skola behövde jag gå väldigt långt, genom en stor skog och det var väldigt otryggt. Därför hoppade jag av skolan när jag var 15 år.

Utan utbildning, och som äldsta dotter i en syskonskara om fem barn, var Damanti hänvisad till tunga daglönejobb som att skörda ris hos traktens jordägare. När jag frågar om hur hennes drömmar om framtiden såg ut på den tiden svarar hon:

– Jag hade inga drömmar. Livet skulle alltid se ut så som det gjorde då.

När hon var tjugo år hade hon fått tre söner. Hennes man jobbade i Indien och ibland skickade han hem pengar.

– Det var ett hårt liv. Jag odlade majs och baljväxter för att få mat för dagen och tog de daglönejobb jag kunde få.

Vid den tidpunkten kom företrädare för organisationen Indreni Rural Development Center (IRDC) till byn och informerade om sin verksamhet. IRDC är IMs samarbetspartner som arbetar för utsatta människors, framförallt kvinnors, rättigheter i södra Nepal. Damanti blev intresserad och anmälde sig till organisationens kostnadsfria entreprenörsutbildning.

Under sex månader fick hon och kurskamraterna lära sig om vilka rättigheter de har, vad de kan kräva av staten, hur de ska kontakta myndigheter och hur de ska driva jordbruksföretag. Efter kursens slut ville hon fortsätta och fick möjlighet att gå ett flertal vidareutbildningar som anordnas av IMs samarbetspartner Justice and Rights Institute Nepal (Juri Nepal).

– Tack vare utbildningarna har jag lärt mig att leda andra och att veta hur jag ska kunna påverka i samhällsfrågor, berättar Damanti och sjasar bort nyfikna barn som samlats runt oss för att lyssna.

– När jag var färdig med utbildningarna startade jag ett företag där jag började producera nudlar och fick en egen inkomst.  Jag samlade också de andra kvinnorna i byn för att vi tillsammans skulle lösa de problem vi lever med. Många av männen i byn dricker och blir våldsamma, och kvinnorna brukade vara rädda för dem. Men när vi gick samman och beslutade oss för att göra något åt saken så har vi nått resultat. Nuförtiden dricker inte männen på dagtid, och de har nästan helt slutat att spela kort och hjälper till mer i hushållet. Det gör att det könsbaserade våldet har minskat.

Under Damantis ledning tog kvinnorna också tag i att bygga ett dräneringssystem invid byns huvudgata.

– Både kvinnorna och männen ser mig som en ledare och de stöttade mig så att jag som första kvinna någonsin blev invald i kommunfullmäktige.

Damanti är även invald i distriktskommittén och hon leder också kvinnogrupper i området.

– Tillsammans går det att skapa stora förändringar, avslutar Damanti. Nu håller vi kvinnor på att planera för bygget av en stor vattenreservoar – men den kan vi till och med stötta andra byar i området när det blir vattenbrist.


Redaktionens kommentar:
IRDC och Juri Nepal är två viktiga partners för IM i Nepal. Tillsammans kan vi påverka samhället på flera olika nivåer. IRDC arbetar främst med att stärka individer och grupper så att de kan kräva sina rättigheter och förbättra sina möjligheter till försörjning. Juri Nepal fungerar som en paraplyorganisation som dels stärker och utvecklar andra organisationer som arbetar för demokrati och jämlikhet i Nepal, dels stöttar individer och grupper som kämpar för att förändra förlegade strukturer i samhället. Genom det gemensamma arbetet sker en hållbar förändring och förbättring som kommer många människor till del.

Arbetet med att utbilda kvinnliga ledare bidrar till både det Globala målet nr 10 – minskad ojämlikhet och det Globala målet nr 5 – jämställdhet.