Platon Ion, en av de pensionärer som fått hembesök av Eco-Razeni. Foto: Eco-Razeni

Dagliga matpaket räddar liv

7 dec, 2020 | Mobilisering, Mobilisering
Coronakrisen har drabbat de redan mest utsatta och fattiga skoningslöst. Krisen har också gjort det tydligt att lokala organisationer oftast är de enda som når ut till de allra mest marginaliserade och isolerade människorna. Det innebär att våra insatser, och din gåva, behövs mer än någonsin.

När den moldaviska staten införde sträng isolering, stängde ner företag och institutioner, blev ett stort antal fattiga ensamma pensionärer plötsligt helt utan kontakt med omvärlden – och utan mat.

IMs partner i Moldavien Eco-Razeni trotsade förbud och böter. De började göra dagliga hembesök med mat till pensionärer som inte kan, eller får, gå ut. Utan detta hade de inte överlevt.

Chaufförerna och personalen från Eco-Razeni levererade mat, men de fick också lugna och hantera oro och rädsla, svara på frågor och försöka reda ut all den tvetydiga information som vi alla blivit översköljda av sedan pandemin drabbade världen.

En av dem som fick hembesök var Platon Ion, som bor helt ensam och helt saknar kontakt med släktingar. Utan matpaketen hade han förmodligen inte fått tillräckligt med mat för att överleva pandemin.

Stärker förmågan att försörja sig

När du köper ett Försörjningspaket av IM möjliggör du fler insatser som de vi gjort i Moldavien. Inte bara utdelning av mat vid akuta situationer, utan också långsiktiga insatser för att stärka familjer och hela byars förmåga att försörja sig själva. Det sker ofta genom kvinnogrupper, sparlånegrupper eller mer omfattande insatser som ekologiska jordbruk för en hel by. Gemensamt är att du kan bidra till att människor klarar sin grundläggande försörjning, att de får mat för dagen men också inkomster som gör det möjligt att betala för barnens skolgång.

Än ser vi inget slut på coronakrisen och därför behöver vi sälja så många Försörjningspaket som möjligt för att på så sätt nå ut till så många som möjligt av de som just nu är ensamma, utsatta och fattiga.