Barngruppen i Rudrapur. Foto: MCF

Barnens beslut räddade liv

14 dec, 2020 | Mobilisering, Mobilisering
Reshma och hennes farmor riskerade att svälta när hela det indiska samhället stängde ner i början av coronapandemin. Tack vare ett gemensamt beslut i en barngrupp i deras by kunde de överleva krisen.

Utbildning handlar inte bara om att lära sig läsa och skriva. Det kan också handla om att lära sig om samhället, om demokrati och medbestämmande. IMs partner Mountain Children’s Foundation (MCF) arbetar med just detta för att stärka barn och ungdomar i utsatta samhällen i Indien.

Med stöd av IM har MCF startat barngrupper i 16 byar vid Himalayas fot. Genom grupperna lär sig barnen om demokrati och mänskliga rättigheter, men också om vilka skyldigheter och ansvar de har som medborgare. Grupperna träffas en gång i månaden och tar gemensamma beslut som rör alla barnen i gruppen.

En av grupperna i byn Rudrapur organiserade i november en ”barndag” då de bland annat bjöd in lokala ledare till samtal kring barns rättigheter.  De diskuterade även hur byn skulle behöva städas upp och barnen hade gjort en karta över områden som var extra nedsmutsade. En av lokala ledarna var så imponerad över barnens arbete att han gav gruppen Rs500 (ungefär 50 kronor). Barnen bestämde sig för att inte använda pengarna utan spara dem till ett senare tillfälle.

I mars i år stängdes delar av det indiska samhället ner på grund av coronapandemin, vilket orsakade enorma problem för stora delar av befolkningen. En av dem som drabbades var en ung flicka vid namn Reshma i byn Rudrapur och hennes farmor som hon bodde tillsammans med. På grund av utegångsförbudet hade de ingen mat i huset och riskerade att svälta. Reshma var medlem i MCFs barngrupp, och när de andra barnen i gruppen fick höra talas om att hon och hennes farmor inte hade någon mat bestämde de sig gemensamt för att använda pengarna som de fått av de lokala ledarna för att hjälpa dem. De kontaktade MCF som hjälpte dem att köpa in förnödenheter som ris, salt och socker och leverera det till Reshma och hennes farmor, som tack vare insatsen klarade sig igenom nedstängningen.

När du köper ett Utbildningspaket i vår gåvoshop är du med och bidrar till att fler barn får utbildning runt om i världen. Ju fler som har kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, desto starkare samhällen bygger vi!