IM:s partner RDFL demonstrerar i Beirut. Foto: Hayat Mirshad

Arbetet för kvinnors rättigheter måste fortsätta

8 mar, 2023 | Kommentar
I El Salvador döms kvinnor som drabbas av missfall för mord och får 40-åriga fängelsestraff. I Afghanistan får flickor inte gå i skolan. I Sverige kan inte Hovrätten betydelsen av ordet snippa och friar en våldtäktsdömd man. Kvinnor är inte lika mycket värda som män. Kvinnor är annorlunda och avvikande. Kvinnor ska styras, kontrolleras, tystas och stoppas – världen över.

Mot denna bakgrund tar den svenska regeringen bort ordet feministisk från sin utrikespolitik och man skär ner på det långsiktiga biståndet. Men, det är just det långsiktiga förändringsarbetet som överhuvudtaget har gjort någon skillnad för kvinnor och flickor runt om i världen.

Just nu engagerar sig IM, tack vare svenskt bistånd, i flera fall där kvinnor drabbats av osannolikt hårda abortlagstiftningar. Ett sådant är ”Case Manuela” där IM tillsammans med civilsamhällesorganisationer i El Salvador försöker ändra landets absurda abortlagar.  Ett annat fall är ”Case Beatriz”, som IM är med och driver i Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter. Ett fall som kan leda till att många kvinnor får rätt till sina egna kroppar och slipper hamna i fängelse i årtionden för att de har fått missfall.

Men det är den här typen av insatser som nu riskerar att bli utan stöd, med regeringens budget för 2023. De delar av svenskt bistånd som har fokus på jämställdhet ser ut att minska. Detta trots att det är ett av de områden som lyfts fram av regeringen som en viktig prioritering i det internationella biståndet.

IM startades av en ung kvinna som redan 1938 förstod vart nazismen var på väg. Hon såg hoten och gjorde något praktiskt. Hon startade IM och började arbeta för mänskliga rättigheter och medmänsklighet först och främst bland kvinnor i flyktingläger.

Sedan dess har vi oförtrutet arbetat för jämlikhet – i 85 år!  Förändringsarbete tar tid, det vet vi.

Idag jobbar IM tillsammans med partners runtom i världen fortfarande för kvinnors mänskliga rättigheter. Flickor tvingas fortfarande in i äktenskap i till exempel Zimbabwe, Malawi, Indien och Nepal. I El Salvador döms kvinnor till upp till 40 års fängelse för abort. Att förändra detta är ett långsiktigt arbete. Det kräver direkt stöd till flickor och kvinnor som drabbas, men framför allt kräver det mobilisering där kvinnor själva går samman och förändrar lagar.

Och det finns goda exempel. I Jordanien skrotades 2017 den lag som tidigare lät våldtäktsmän slippa straff om de gifter sig med offret. Detta efter en långvarig kamp driven av landets kvinnoorganisationer. I Nepal organiserade sig flickor och unga kvinnor för att 2013 avskaffa det förhatliga ”kamalarisystemet” där unga flickor lämnades som betalning för föräldrarnas skulder. 2021 förklarade Interamerikanska domstolen att El Salvadors abortlagstiftning strider mot de mänskliga rättigheterna. Detta utifrån ett fall som kvinnorättsorganisationer drivit i nästan tio år.

Det går att förändra, men det tar tid. Det långsiktiga arbetet står inte i motsats till akuta humanitära insatser, båda behövs. Men, om vi vill förändra världen långsiktigt krävs också långsiktigt arbete. Där spelar svenskt långsiktigt bistånd roll.

Därför kräver vi att regeringen inte förenklat sätter humanitärt arbete i motsats till långsiktigt utvecklingsarbete genom civilsamhället. Ofta överlappar de varandra. När Putin invaderade Ukraina var det de redan etablerade organisationerna som stod för den första hjälpen på plats.

För att få en mer medmänsklig och rättvis värld krävs långsiktighet och uthållighet. Det har IM.