”Alla ska uppleva att det finns en möjlighet att utvecklas”

25 apr, 2019 | Okategoriserat
Studentlitteratur har ingått ett partnerskap med organisationen IM, Individuell Människohjälp, för att driva en samhällsförändring som är baserad på kunskapsuppbyggnad för alla. Syftet är att bidra till en positiv kunskapsutveckling för skolelever i Sverige, oavsett bakgrund. Vi har träffat Studentlitteraturs VD Stefan Persson och ställt några frågor kring partnerskapet.

Studentlitteratur har ingått ett partnerskap med organisationen IM, Individuell Människohjälp, för att driva en samhällsförändring som är baserad på kunskapsuppbyggnad för alla. Syftet är att bidra till en positiv kunskapsutveckling för skolelever i Sverige, oavsett bakgrund. Vi har träffat Studentlitteraturs VD Stefan Persson och ställt några frågor kring partnerskapet.

Berätta lite kort om partnerskapet med IM.

– Studentlitteratur kommer att bidra till IMs projekt som främjar kunskapsutveckling hos skolelever och skolpersonal för att minska utanförskap. Främst handlar det om IMs läxläsningsverksamhet för barn i utsatta områden. Inom partnerskapet ges vår personal möjlighet att engagera sig i IMs verksamhet, exempelvis som läxhjälpare.

Varför är samhällsengagemang viktigt för dig och för er på Studentlitteratur?

– På ett personligt plan handlar det om att jag kommer från en studieovan bakgrund. Mina föräldrar kunde inte hjälpa mig med läxorna och inga av mina kamrater hade föräldrar med akademisk bakgrund. Utbildning blev ett sätt för mig att förändra mitt liv, vilket jag kunde göra tack vare stöd från andra håll. Den upplevelsen vill jag dela med andra, och som företag har vi resurser att hjälpa fler med ambitionen att förverkliga sina drömmar. Många i vår personal har en bakgrund som lärare och forskare och de är medvetna om utbildningens betydelse, och de har en vilja att bidra till ett bättre samhälle.

Vad har du för förhoppning kring ert samhällsengagemang?

– De senaste åren har det kommit många nyanlända till Sverige, och det är en viktig uppgift för oss alla att bidra till en lyckad integration. Vår förhoppning är att vi på ett konkret sätt ska kunna bidra till detta genom att stötta IMs läxhjälp och språkträning. Utbildning för alla är en demokratifråga och det är också viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Alla ska uppleva att det finns en möjlighet att utvecklas och bidra till samhället.

Varför valde ni IM som partner?

– Vi ville ha en partner med verksamhet i Sverige. En partner som är etablerad, har stor kompetens inom sitt område och som har funnits länge. Det är viktigt för oss att ingå ett partnerskap som pågår under flera år eftersom det är det som krävs för att uppnå hållbara resultat. IM har en långsiktighet i sitt arbete som motsvarade våra krav.

Hur var reaktionerna hos de anställda när ni berättade om samarbetet med IM?

– Det mottogs väldigt positivt. Vår personal är starkt engagerad i samhällsfrågor och är stolta över att arbeta för en arbetsgivare som vill engagera sig. Som arbetsgivare vill vi hjälpa till med att gå från välvilja till engagemang, och genom samarbetet med IM kan vi göra något väldigt konkret.