Spring för en rättvis värld!

IM är officiell partner till motionsloppet Lundaloppet. I år, 2024 har du möjlighet att anmäla dig på en ”välgörenhetsplats” och låta överskottet gå till IM:s arbete för klimaträttvisa i Nepal.

De människor som har bidragit minst till klimatkrisen är de som får betala det högsta priset idag. Fattiga länder drabbas hårt av extrem torka, varvat med skyfall, stormar och översvämningar.

”När vi inte kan så och skörda som vanligt får vi mycket mindre mat och vi kan inte sälja något överskott, berättar Ganga Puri, från byn Chitenpur i södra Nepal. Min familj har blivit fattigare vilket gör att vi har svårt att betala skolavgifterna för våra barn”

När barn, framför allt flickor, inte får gå i skolan ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Och när skördarna fallerar gång på gång blir hotet om svält överhängande.

För att motverka klimatkrisens verkningar arbetar IM bland annat med lokala partners som stöttar kvinnogrupper. Ganga Puri är ordförande i en sådan kvinnogrupp. I gruppen sparar kvinnorna pengar tillsammans och de har även fått bidrag till att köpa in getter och grisar. Genom att diversifiera sina inkomster och inte bara förlita sig på grödorna är de bättre rustade att klara motgångarna. Gruppen arbetar också för att förhindra barnäktenskap i byn.

Alla intäkter som IM får genom Lundaloppet i år går till våra partnerorganisationer  i Nepal som bland annat arbetar med följande:

*  Insatser för att säkra tillgång till mat
*  Utbildningar i motståndskraftiga odlingsmetoder
*  Trädplanteringar
*  Lokala miljöprojekt
*  Diversifiering av inkomster som ger människor nya alternativ

Du kan läsa mer på Lundaloppets hemsida. 

Få en snygg IM-tröja!

När du köper en välgörenhetsplats får du en snygg IM-tröja i funktionsmaterial att springa i.

Du anmäler dig här.