Sandeep tillsammans med sin familj utanför byn där de bor i Bihar. Foto: IM.

”De andra barnen retade och slog honom.”

12 apr, 2019 | Mobilisering
Att leva med en funktionsnedsättning är inte lätt oavsett var i världen du bor, men i den fattiga delstaten Bihar i nordvästra Indien är utsattheten enorm. Här bor Sandeep som föddes med både fysisk och intellektuell funktionsnedsättning. Utanförskap och ensamhet präglade hans uppväxt, men idag är situationen förändrad.

I Bihar där Sandeep och hans föräldrar bor är fattigdomen utbredd och utbildningsnivån låg. Familjer som har barn med funktionsnedsättningar blir ofta utstötta ur samhället och det saknas möjligheter till rehabilitering och vård. Ideella organisationer, som IMs partner Kiran, arbetar för att förändra situationen.

Sandeep föddes med gravt deformerade händer och ben och efterhand som han växte upp förstod föräldrarna att han även har en intellektuell funktionsnedsättning och svårt med talet.

– När han var liten var vi alltid oroliga för honom, berättar hans pappa Dev Kumar Bine. Vi måste jobba på fälten dag och natt för att få mat på bordet och vi var tvungna att lämna honom ensam hemma, och han kunde ju inte ta hand om sig själv.

När Sandeep blev äldre började han skolan, men de andra barnen var rädda för honom på grund av hans utseende och de retade och slog honom konstant. Därför slutade hans föräldrar skicka honom till skolan och familjen isolerade sig från omgivningen. Här kunde historien ha slutat. Väldigt många människor med funktionsnedsättning lever livet så här, i utanförskap och ensamhet.

IM arbetar tillsammans med organisationen Kiran för att barn och ungdomar som lever med funktionsnedsättning i utsatta områden i Indien ska få samma möjlighet i livet som andra. Kiran bedriver uppsökande verksamhet för att identifiera barn med funktionsnedsättning i byarna.

För några år sedan träffade en medarbetare från organisationen Sandeep och hans föräldrar och bjöd dem till Kirans hälsocenter. På centret fick både Sandeep och hans föräldrar stöd och utbildning. Dessutom bekostade Kiran operationer för hans deformerade händer och fötter. Nu kan Sandeep äntligen gå ordentligt och använda sina händer för att exempelvis hålla en penna.

– Våra liv har förändrats helt, säger Dev Kumar Bine. Tack vare stödet från Kiran skäms jag inte längre för min son och jag vet hur jag ska stötta honom i hans utveckling.

Nu är Sandeep tillbaka i skolan och han älskar varje minut. Genom Kiran har hans lärare och klasskamrater också fått ökade kunskaper kring funktionsnedsättningar vilket gör att Sandeep känner sig trygg och kan tillgodogöra sig undervisningen.

– Sandeep har för första gången börjat kommunicera med barn och ungdomar runtomkring honom. Jag är inte längre rädd för att han ska bli skadad av de andra, berättar hans pappa. Tack vare Kirans stöd håller hela samhället på att förändras, vilket är fantastiskt!

I år fyller Sandeep 14 år och Kiran har börjat förbereda honom för att han i framtiden ska kunna försörja sig själv. Om några veckor kommer Sandeep delta i en tre månader lång snickeriutbildning hos Kiran. Utbildningen sker vid ett av Kirans center och hans föräldrar kommer följa med och stanna några dagar så att han i lugn och ro kan anpassa sig till omgivningen

– Jag har lovat att köpa en ny skjorta och nya byxor till honom så att han ska se fin ut när han går utbildningen, berättar Dev Kumar Bine stolt. Det är viktigt för mig och hans mamma att Sandeep kan bli självständig och försörja sig själv. Vi kommer ju inte alltid finnas här.


Redaktionens kommentar:
Det finns stora marginaliserade grupper i Indien, människor som på olika sätt hamnat i samhällets bottenskikt. Dessa grupper diskrimineras och behandlas illa både av omgivningen och av systemen. Fördomar, förlegade könsroller och rädsla skapar attityder och regelverk som drabbar redan utsatta människor, särskilt människor med funktionsnedsättning, extra hårt. Fattigdom och brist på utbildning gör det ofta omöjligt för dem att förändra sin situation.

Trots att det i många fall finns lagar mot diskriminering finns det i praktiken ingen som skyddar och bevakar de mest utsatta gruppernas rättigheter. Därför arbetar IM hårt för att tillsammans med våra partnerorganisationer mobilisera människor i dessa grupper – och tillsammans med dem åstadkomma långsiktig förändring.

IMs arbete för att förändra situationen för människor med funktionsnedsättningar bidrar till det Globala målet 10 – Minskad ojämlikhet. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis funktionsvariation, kön eller ålder.