Världens unga – framtidens hopp

21 jun, 2022

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på dem som ska föra världen in framtiden och förvalta den – nämligen ungdomarna. Just ungdomar är en av IM:s prioriterade målgrupper eftersom vi ser att de är viktiga aktörer när det kommer till att förändra världen till det bättre.