Tillsammans är vi starkare

13 apr, 2022

Det här är numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2021. Här kan du läsa om vilka förändringar vårt arbete bidrog till under förra året, runt om i världen. Inget av det som vi har åstadkommit hade varit möjligt utan våra givare, medlemmar, volontärer, samarbetspartners och medarbetare. Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till vårt arbete för en rättvis och medmänsklig värld.