Tema – Organisering

17 feb, 2021

Det finns en inneboende kraft i varje människa. Men det krävs att många människor förenar sina krafter för att skapa hållbar, långsiktig förändring och demokratiska samhällen. I det här temanumret berättar vi mer om arbetet mot fattigdom och utanförskap som IM bedriver tillsammans med civilsamhällesorganisationer världen över.