TEMA – IM och den globala krisen

11 sep, 2020

Under våren och sommaren har coronapandemin svept över världen och förändrat förutsättningarna för vårt och våra samarbetspartners arbete. Nedstängning av länder och begränsade möjligheter att träffas kunde ha blivit stora hinder men istället har medarbetare och volontärer hittat kreativa lösningar och många verksamheter har flyttat in i digitala kanaler. Under krisen har vi också bidragit med humanitärt stöd till människor i nöd och bland annat delat ut matpaket och andra förnödenheter.