Tema – En trygg framtid

15 nov, 2021

Vi vet att kvinnans roll är avgörande för att familjer och hela samhällen ska kunna lyftas ur fattigdom. Genom att stärka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter att skapa sig en trygg framtid läggs därför grunden för en mer rättvis och jämställd värld.

Det här numret av Medmänsklighet handlar om flickors och kvinnors rättigheter – och du kan läsa om hur du kan vara med och göra skillnad.