Klimatkrisen: Vår värld, vårt ansvar

21 sep, 2022

De som drabbas hårdast av klimatkrisen är de som har orsakat den minst. I det här numret kan du läsa om klimatkrisen och om hur den driver på fattigdom och ojämlikhet i världen. Du kan också läsa om hur IM arbetar för att öka människors och samhällens motståndskraft mot krisens verkningar.