Ingen ska lämnas utanför

28 jun, 2023

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på IM:s kamp för rättvisa i Sydasien, där omfattande verksamhet finns i Indien och Nepal. IM:s strävan är att alla individer och grupper måste få ta del av samhällets utveckling och sina rättigheter. Välkommen att läsa mer om rättvisa och diskriminering i Indien och Nepal – men även om IM:s årsmöte, 85-årsjubileum och mycket annat.