I väntan på freden

28 apr, 2023

Det här numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2022. Det har varit ett år som till stora delar har präglats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också av klimatkrisens verkningar, ekonomisk nedgång och tillbakagång för demokratin. Vi har mött utmaningarna genom att stötta och stärka våra partners i deras arbete på både den lokala, regionala och globala arenan. Här kan du läsa om en del av de saker som har gjorts under året, tack vare bidrag från våra givare. Varmt tack för ert stöd!