Civilsamhället spänner musklerna för att skydda demokratin och folkbildningen; ”Folkbildningen är inte en tårtbit” 

I september samlas representanter för över 60 organisationer från svenskt civilsamhälle till högaktuella dialogdagar om demokrati. Syftet är att bemöta hoten mot svensk demokrati och folkbildning. Ett hot som delvis kommer från politiskt håll. Allt fler förslag från politiken handlar om att nedmontera våra rättigheter i stället för att skydda dem, meddelar arrangörerna som nu bjuder in företrädare, beslutsfattare och aktivister för att ta fram handlingsplaner för att stärka och skydda demokratin. 

  • Folkbildningen är inte en tårtbit som det går att mejsla ut ur civilsamhället. Folkbildningen är själva redskapet för att kunna göra demokrati. Bildningen är själva verktyget för att kunna vara en del av demokratin. Lyckas man montera ned folkbildningen blir det mycket svårt att hålla tillbaka en auktoritär utveckling i Sverige. Därför kallar vi till en handlingsplan för hopp, säger Kinna Skoglund, initiativtagare till dialogdagarna. 

Varje år erbjuder tusentals folkbildande föreningar insatser och infrastrukturer så att de ska kunna bidra till samhällsbygget och vara röstbärare som till lika delar ansvarsutkräver och kompletterar den offentliga verksamheten. Att ge sig på folkbildningen är därför en effektiv metod för den som önskar nedmontera demokratin. En enda nedskärning i folkbildningen räcker för att lamslå stora delar av kunskapssamhället och föreningsengagemanget som upprätthåller och skyddar demokratin och grundläggande rättigheter. 

13-15 september
Ett antal organisationer går samman på folkbildningshistoriska platsen Gullbrannagården och bland deltagarna finns civilsamhälle, beslutsfattare, tjänstemän och även privatpersoner som skrapat ihop pengar för att vara med. Under tre dialogdagar dedikerar deltagarna sin tid till att besvara en enda fråga: Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen? Agendan är helt blank i dagsläget och kommer att sättas först på plats utav deltagarna efter att de delat sina nulägesanalyser om samhällsläget. I fokus står metoder för samverkan och insatser för att agera på omfattande samhällsutmaningar, attacker på de demokratiska grundpelarna, samt strukturell rasism och diskriminering hos myndigheter och beslutsfattare.  

  • Just nu ställer sig många frågan ”vad kan jag göra för demokratin”? Vi tror att den här konferensen kan bli början på en handlingsplan för hopp. Vi vill ingjuta mod och styrka i människor och organisationer som aldrig tidigare samverkat, att nu gå ihop och agera tillsammans. Spektrat av problem är så brett nu att ingen kan lösa detta själv. Samtidigt är det dags att spänna musklerna i civilsamhället, mobilisera och visa att vi inte kommer att stå och se på när demokratin nedmonteras, säger Annika Thelin från IM, Individuell människohjälp och deltagare i referensgruppen. 

Konferensen ska mynna ut i åtgärder som varje organisation och person kan ta vidare. Dialogdagarna faciliteras av Thomas Herrman som ett ”Open-space”, där varje deltagare själv kan initiera samtal i de frågor den själv önskar tala om, när den vill. Allt medan en fikabuffé serveras löpande så länge deltagarna är vakna. Det är trots allt i fikapausen de viktigaste samtalen sker, menar arrangörerna.  

  • Demokratin i världen är på tillbakagång och utmaningarna finns även här i Sverige. Dialogdagarna är viktiga för att vi ska få pusselbitar som kompletterar varandras bild och förståelse av samhällsläget. Tillsammans omsätter vi det i demokratisamverkan. Det här är en ansats att tillgängliggöra demokratiskydd för alla. Vem som helst ska kunna känna att det är enkelt att ta arm med en handlingsplan och känna hopp, säger Kinna Skoglund. 

Kontaktuppgifter:
Kinna Skoglund 
kinna.tolvsamtal@gmail.com 
0708-494732 

Anmälan:
Vill du delta i konferensen? Anmäl dig här: https://www.facebook.com/events/780961220108425/  

Arrangörer:
Bakom dialogdagarna står initiativtagaren Kinna Skoglund, även känd för sin bok
”12samtal – en handlingsplan för hopp” och bl.a. en av grundarna av #vistårinteut, MERmänsklighet Sverige, kampanjen REDO mm. Thomas Herrmann från Open Space Consulting faciliterar konferensen tillsammans med ett team.  

Konferensens arrangeras i samarbete med en referensgrupp bestående av:
ABF Norra Stockholms län
Bilda Sydväst
Folkuniversitetet Göteborg
Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Västra
Individuell Människohjälp (IM) #hjärtademokrati
Ljungskile Folkhögskola
Medborgarskolan Region Nord
Karlskoga Folkhögskola
Kulturens Bildningsverksamhet Region Öst
NBV Väst
Sensus Östra Götaland
Sommenbygdens Folkhögskola
Studiefrämjandet Örebro/Värmland
Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län