Bishakha

”Ända sedan tidig ålder har jag blivit upprörd när jag bevittnat ojämlikhet. Men innan jag påbörjade mina forskarstudier såg jag det inte som ett systemiskt och strukturellt problem.”

I sin doktorsexamen valde Bishakha Bhanja att kartlägga kvinnorörelsen i Odisha (en delstat i Indien) och kom därefter att arbeta inom internationella utvecklingsorganisationer. På fritiden blev hon engagerad i Odishas kvinnorörelse.

”Tillsammans med några vänner insåg jag den besvärliga situationen för kvinnorna som arbetade inom utvecklingsområdet, särskilt de som arbetade vid icke-statliga organisationer på avlägsna platser. De hade lägre lön, saknade logistiskt stöd och blev ibland sexuellt utnyttjade. Faktum är att de – som organiserade andras rättigheter och förmåner – själva var de mest oorganiserade.”

”1989–90 startade vi Nari shakti (Kvinnors makt), ett löst sammansatt forum för arbetande kvinnor från icke-statliga organisationer i Odisha. 1996 bildades NAWO (National Alliance of Women) på nationell nivå i Indien. Där deltog jag på fritiden fram till 2019, då jag började arbeta heltid vid NAWO.”

”Jag tror att vi har bidragit till att synliggöra en rad kvinnofrågor som tidigare var osynliga. NAWO spelade en avgörande roll i att ta fram lagstiftning om bland annat våld i hemmet och sexuellt våld på arbetsplatsen. Vi har även medverkat till att belysa problemet människohandel.”

Enligt den indiska grundlagen har kvinnor och män nästan lika rättigheter. Men som i många andra länder genomförs och efterlevs det inte. Ett patriarkalt trossystem växer sig allt starkare och trots framgångarna har organisationer som NAWO stött på allt fler restriktioner. Något som gör IM:s stöd särskilt viktigt.

”Det har blivit extremt svårt att arbeta på plats. I detta kritiska läge bidrar ökad finansiering från IM till vår hela existens.”