Språkfika och SFI i Falkenberg

IM Falkenberg är en aktiv förening som engagerar sig inom integration. Vi driver Språkcafé och är aktiva på SFI. Vi arbetar även för att under 2020 kunna starta upp RådRums-verksamhet i Falkenberg och behöver fler volontärer.

Språkcafé

Onsdagar kl 11-13 och 17-18.45 på Stadsbiblioteket.

SFI

På tisdagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11 på Stadsbiblioteket.

Vill Du engagera dig?  Kontakta:

Marianne Bresche, 0346-19070, marianne.bresche@bredband.net

Hans-Anders Andersson, 0733-878100, haa461224@gmail.com

Stadsbiblioteket i Falkenberg

Språkkafé: Onsdagar kl 11-13 och 17-18.45.

SFI: Tisdagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11.