Språkfika Medborgarplatsen

Språkfika är en mötespunkt för nyanlända och etablerade svenskar. Det ska vara en avslappnad miljö där mötet mellan människor står i fokus. Enkelheten är nyckeln till den lyckade verksamheten.

onsdagar jämna veckor mellan 17:00 och 19:00.

Telefon: 08-49004289

Vill du bli volontär i verksamhet kontakta volontar.stockholm@imsweden.org

ons
17:00-19:00
Upprepas varannan vecka
Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, 118 26 Stockholm