Språkfika Blackeberg

IM:s Språkfika i Blackeberg är en social mötesplats för såväl nyanlända som etablerade. Vi träffas, fikar och pratar vardagssvenska utifrån de ämnen som deltagarna själva tar upp. Den opretentiösa karaktären på träffarna har visat sig vara en tillgång.

onsdagar jämna veckor mellan 17:00 och 19:00.

Vill du bli volontär i verksamheten https://www.volontarbyran.org/uppdrag/im-soker-volontarer-till-sprakfika-blackeberg

kontakt: 08-49004289

ons
17:00-18:45
Upprepas varannan vecka
Blackebergs bibliotek, Blackebergsplan 6, 168 48 Bromma.